Sinipunavihreän ilmastopolitiikan seurauksena Suomessa on kahden viime vuoden aikana rakennettu ensimmäisiä isoja teollisen mittakaavan tuulivoimaloita, sanoo perussuomalaisten työmies Matti Putkonen.

– Tuulivoimaloiden infraäänen altistumisalueilla on jo nyt oireiltu vakavasti. Kymmeniä perheitä on jo joutunut jättämään kotinsa sairastumisen takia. Vakavalla altistumisalueella elää tällä hetkellä 650 000 henkeä.

Veronmaksajille miljardien lasku

Työmiehen tuumaustunnilla puhuneen Putkosen mielestä tuulivoimayhtiöt yhdessä sinipunavihreiden poliitikkojen kanssa yrittävät epätoivoisesti todistaa tuulivoiman olevan vaaratonta ja taloudellisesti kannattavaa vihreää energiaa.

– Totuus on näiden väittämien kohdalta juuri päinvastainen. Vaikka perussuomalaiset saivat hallitusneuvotteluissa piikin kiinni, niin edellisten hallitusten tekemät 12 vuoden syöttötariffisopimukset syövät veroeurojamme vielä 3 miljardia euroa. Melutasot eivät ylitä sallittuja raja-arvoja. Tämäkin väite on täysin harhaan johtava, Putkonen jyrähtää.

– Melusaaste ja infraäänisaaste ovat kaksi eri asiaa, vaikka saasteen lähde on sama. Melun kuulee. Infraäänen taas keho aistii, mutta ei kuule.

Lepakot lentävät kuolemaan

Putkonen mainitsee käytännön esimerkkinä lepakot, joiden kuuloalue on ihmisen kuuloaluetta korkeampi.

– Siitä huolimatta ne lentävät liian lähelle tuulivoimalaa varmaan kuolemaan. Tuulivoimalan pyörivien lapojen lähellä on niin korkeat infraääniaaltojen paineenvaihtelut, että se tuhoaa lepakon keuhkojen verisuonet ja aiheuttaa lepakon kuoleman. Kuultava melusaaste ei siis tapa tai häädä lepakkoa, vaan infraäänen voimakkaat paineaallot räjäyttävät niiden sisuskalut. Samalla tavalla infraäänisaaste vaikuttaa kaikkiin nisäkkäisiin aina ihmisistä tuotantoeläimiin.

Lupia myönnetty vajavaisin perustein

Putkonen painottaa, että tuulivoimaloiden YVA-selvitykset ovat vajavaisia.

– Osassa on huomioitu lepakot, mutta ei muita nisäkkäitä kuten ihmisiä, kotieläimiä eikä tuotantoeläimiä. Tältä pohjalta voidaan todeta, että kaikille teollisenluokan tuulivoimaloille on myönnetty luvat todella vajavaisin perustein, koska todellisia terveysvaikutusarvioita ei ole tehty. Tältä pohjalta voidaan jo tuulivoimalat pysäyttää, siksi aikaa kunnes puolueettomat ja oikeat YVA:n kuuluvat terveysvaikutukset on tutkittu. Kysymys on poliittisesta tahdosta.

– Kaikkien teidän, jotka olet rinnallamme taistelemassa tämänkin vääryyden korjaamiseksi ja tuulivoimaloiden aiheuttamien terveysriskien torjumiseksi on syytä varautua, että alkaa tästä alkaa taas massiivinen perussuomalaisten mustamaalaus- ja loanheittokampanja.

Muilla puolueilla sidonnaisuuksia

Putkosen mielestä poliittinen asetelma on sama kuin aikanaan paskalain kumoamistaistelussa.

– Olemme aluksi ainoana poliittisena voimana puolustamassa ja hakemassa kansalaiselle oikeuksia väärinkohtelun oikaisemiseksi. Tässä projektissa vastus on tosin vielä astetta kovempi, koska tuulivoimalla on niin valtaisat poliittistaloudelliset kytkökset muihin parlamentaarisiin puolueisiin hallituskumppaneitamme myöten. Olemme puolueista ainoa, jolla ei ole sidonnaisuuksia tuulivoimatoimijoihin.

Tilaisuuden jälkitallenne:

Tuumaustunnin tallenne. 1 h 11 min.

SUOMEN UUTISET