Sadat tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvat perheet ovat joutuneet jättämään kotinsa sairastumisen takia. Vakavaa oirehtimista on ilmennyt rannikkovyöhykkeellä aina Satakunnasta Tornionjokilaaksoon saakka.

Alueille on kahden viimeisen vuoden aikana rakennettu ensimmäisiä isoja (3 MVW – 5 MW), teollisen mittakaavan tuulivoimaloita. Ihmisten oireet ovat unihäiriöitä, korvaoireita, tinnitusta, päänsärkyä, kohonnutta verenpainetta, huimausta ja ahdistusta.

Ainoastaan perussuomalaiset tarttuivat ongelmaan

Epätoivoiset asukkaat ovat kaksi vuotta yrittäneet saada apua eri puolueilta. Asukkaat ottivat yhteyttä perussuomalaisiin kolmisen kuukautta sitten. Perusuomalaiset suhtautui vakavasti kansalaisten hätään, ja nyt terveysvaikutusselvitys tehdään sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

Kuntapäättäjien on pysäytettävä uusien tuulivoimaloiden rakentaminen ja laitettava kaavat jäihin terveysvaikutustutkimuksen ajaksi.

– Tutkimuksen pohjalta saadaan päättäjille vihdoin kaivattua tietoa, jonka pohjalta voidaan arvioida sekä nykyisten että suunnitteilla olevien voimaloiden toimintaa sekä sijoittamista ja turvallista etäisyyttä suhteessa asutukseen ja tuotantoeläinsuojiin, korostaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Ritva Elomaa.

Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä suljetaan

Perussuomalaisten vaatimuksesta Sipilän hallitus sulkee tuulivoimaloiden syöttötariffijärjestelmän ensi vuonna. Uusia syöttötariffeja ei sen jälkeen enää myönnetä. Samoin perussuomalaisten vaatimuksesta aloitetaan selvitystyö tuulivoimaloiden infraäänen leviämisestä, laajuudesta ja voimakkuudesta sekä terveysvaikutuksista ihmisiin ja tuotantoeläimiin.

– Tuulivoiman tulevaisuus, mahdollisine tukijärjestelmineen, selviää vasta terveysvaikutustutkimuksen jälkeen. Valtion ei tule tukea terveydelle vaarallista tuotantoa. Nämäkin päätökset osoittavat konkreettisesti sen, mihin perussuomalaisia tarvitaan hallituksessa, toteaa eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Leena Meri.

SUOMEN UUTISET