Suomessa on hiljattain otettu käyttöön ensimmäiset teollisen mittakaavan tuulivoimalat, ja lähiaikoina niitä on tulossa paljon lisää. Valtavien voimaloiden välittömässä läheisyydessä elää suuri joukko suomalaisia. Ovatko voimalat turvallisia? Onko niin sanotulla infraäänisaasteella terveysvaikutuksia? Puoluetyömies Matti Putkonen selventää asiaa.

Sinipunavihreän ilmastopolitiikan seurauksena Suomessa on kahden viime vuoden aikana rakennettu ensimmäisiä isoja teollisen mittakaavan tuulivoimaloita. Tuulivoimaloiden infraäänen altistumisalueilla on jo nyt oireiltu vakavasti. Kymmeniä perheitä on jo joutunut jättämään kotinsa sairastumisen takia. Vakavalla altistumisalueella elää tällä hetkellä 650 000 henkeä, toteaa työmies Matti Putkonen.

– Jo ensimmäisen puolen vuoden aikana altistumisalueella oleville asukkaille on ilmennyt vakavia oireita mm. sydän- ja verikiertoelimistön oireet mm. infarktit sekä verenpaineen vaihtelu tuulivoimatuotannon vaihtelun mukaan, oppimisvaikeudet ja kehityshäiriöt, epilepsian ym. keskushermostollisten sairauksien paheneminen. Sairastumisten syy-yhteyden teollisten tuulivoimaloiden infraäänisaasteeseen ovat asukkaat konkreettisesti omalla kehollaan todentaneet. Kun asukkaat ovat poistuneet infraäänisaastealueelta, niin oireet ovat hävinneet jo parin kolmen päivän aikana. Kun asukkaat ovat palanneet infraäänisaastealueelle, niin oireet ovat välittömästi palanneet.

– Ongelman erittäin merkittävän ja poikkeuksellisen suuren terveydellisen epävarmuuden vuoksi on tehtävä nopeasti vaadittavat päätökset, joilla eliminoidaan infraäänisaasteen aiheuttamat vakavat terveydelliset haitat. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki rakentamisluvat tulee jäädyttää. Jatkossa on harkittava, voiko valtio ylipäätänsä tukea tällaista tuotantoa, joka merkittävästi vaarantaa ihmisten terveyden. On oleellista huomioida, että ongelma kasvaa räjähdysmäisesti, ellei ongelmaan välittömästi puututa.

Samaten tällä hetkellä jokaista kuntaa vaivaa vakava homeongelma. Asukkaiden oireilua ei ole otettu tosissaan. Sinipunavihreät väittävät sekä tuulivoimaloiden infraäänisaasteesta, että homeesta kärsiviä luulosairaiksi tai oirehtiminen johtuu jostain muusta, mutta rakennusvirheistä tai uusiutuvasta energialähteestä ei voi muka olla kysymys. Nyt on tunnustettava tosiasiat ja kunnissa on rakennusmääräyksillä sallittava vain luonnollisen ilmanvaihdon asunnot ja kaavamääräyksillä estettävä suurten tuulivoimaloiden rakentaminen alle 10 km päähän asunnoista ja eläinsuojista. Muuten meillä on edessämme suurin kansallinen evakoiden asuttamisprojekti sitten sotien, korostaa työmies Matti Putkonen.

Onko lähipiirissäsi koettu tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen terveysongelmia, joille ei tunnu löytyvän järkevää selitystä?

Ota yhteyttä: tuulivoimapakolaiset@perussuomalaiset.fi

whitepixel

Suomen Uutiset