Hallituslähteiden mukaan sinisten ministeriryhmä on purematta nielaisemassa nykyisten syöttötariffien 2-3 miljardin euron päälle vielä miljardin euron lisätuen tuulivoimalle.

Tällä Timo Soini kumppaneineen varmistelee ministeripestiensä säilymistä, sanoo perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Teuvo Hakkarainen.

– Perussuomalaisten vaaliohjelmissa on jo vuodesta 2011 alkaen vaadittu tuulivoiman tuotantotukien lopettamista, koska tuulivoimatuet ovat romuttamassa sosiaaliturvamme rahoituspohjaa.

– Miljardien eurojen tuella veronmaksajien piikkiin saadaan olematon vastine, sillä tuulivoimalla ja jättituilla saadaan tuotettua vain 2-3 prosenttia sähköstämme, Hakkarainen huomauttaa.

Siniset pettivät äänestäjänsä

Hakkarainen huomauttaa, että äänestäjät luottivat perussuomalaisten vaaliohjelmiin ja nostivat perussuomalaiset hallitukseen.

– Nyt siniset ovat pettämässä vaalilupauksista viimeisenkin, jonka he antoivat ollessaan perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaina viime vaaleissa. Vielä perussuomalaisten ministereinä ollessaan he vannoivat, ettei kansalaisten terveydelle haitallista tuulivoima voida tukea veronmaksajan piikistä.

– Nykyiset perussuomalaiset pitävät kiinni vaalilupauksista ja vaativat tuulivoiman poistamista kaikista tuotantotukijärjestelmistä, Hakkarainen painottaa.

Jos on kannattavaa, miksi tuetaan?

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) omien laskelmien mukaan maalle rakennetuista vaihtoehtoisista sähköntuotantotavoista tuulivoima on edullisin tapa tuottaa sähköä, jos sähkön varastointi- ja siirto-ongelmia ei oteta huomioon.

Hakkarainen ihmettelee, että jos tuulivoimalla tuotettu sähkö on kannattavaa, niin miksi sitä tarvitsee tukea veronmaksajien rahoilla.

– Perussuomalaiset esittävät, että kaikilta vuonna 2013 ja sen jälkeen rakennetuilta tuulivoimaloilta, jotka on rakennettu STM:n kahden kilometrin varoaluetta lähemmäksi asuntoja ja eläinsuojia keskeytetään välittömästi syöttötariffien maksatus.

– Perussuomalaiset kehottavat hallitusta ryhtymään tarvittaviin oikeudellisiin toimiin, jotta voidaan ryhtyä väärin perustein maksettujen tukien takaisinperintään niiden tuulivoimaloiden osalta, jotka on rakennettu alle kahden kilometrin etäisyydelle asunnoista ja eläinsuojista, Hakkarainen toteaa.

Tuulituet home-ja sisäilmasairaille

Kyseinen STM:n ohjeistus (STM/2593/2013) on ollut sekä kaikkien tuulivoimatoimijoiden että maakuntakaavojen laatijoiden tiedossa.

Valtionhallinnon omaksuman julkishallinnon hyvän hallintotavan mukaisesti valtiontukien saajien on noudatettava lakeja, säännöstöjä, ohjeistoja ja suosituksia.

– Niiltä, jotka eivät noudata hyvän hallintotavan mukaisia pelisääntöjä voidaan sekä evätä tuet että periä väärin perustein maksetut tuet takaisin.

– Nykyisistä tuulivoimansyöttötariffeista säästettävät sadat miljoonat eurot mahdollistavat perussuomalaisten vaatiman home- ja sisäilmasairaiden terveysohjelman toteuttamisen evakkotaloineen, Hakkarainen laskee.

SUOMEN UUTISET