Toimittaja Heli Saavalainen ruoti tuulivoimaa 5.7.2017 HS:ssa otsikolla ”Tutkimus ei tue tuulivoiman väitettyjä terveyshaittoja”. Tutkimus ei myöskään todista tuulivoimaa haitattomaksi, väittää filosofian maisteri Päivi Peltoniemi mielipidekirjoituksessaan.

Toimittaja Heli Saavalaisen mielestä tuulivoimaloiden äänten vaikutuksesta sairauksiin ei olisi tieteellistä näyttöä. Kirjoitus sekoittaa tuulivoimamelun ja infraäänen, selvityksen ja tutkimuksen sekä häiritsevyyden ja suorat terveyshaitat.

Ensinnäkin, työ- ja elinkeinoministeriön teettämä, kesäkuussa julkaistu selvitys on selvitys. Se ei ole tutkimus, vaan pelkkä kirjallisuuskatsaus.

Toiseksi, TEM:n selvityksessä VTT mittasi infraääniä, mutta mikään taho ei tutkinut, vaikuttavatko ne terveyteen vai eivät.

Päinvastoin: kun verrattiin tuulivoimaloiden infraäänten keskimääräisiä tasoja eli voimakkuutta kaupunkiympäristön infraääniin, tehtiin jo virhe, kun äänet keskiarvoistettiin. Tuulivoimaloiden infraääni poikkeaa täysin muusta ympäristön ja luonnon infraäänestä säännöllisyytensä ja pitkäkestoisuutensa osalta. Jokainen ymmärtää, että jatkuvasti sykkivä ääni voi olla haitallisempaa kuin tasainen kohina.

Keskiarvoistettuja infraäänitasoja verrattaessa oletettiin ilman perusteita, että jatkuvasti kestävä infraääni tai sykkivä ilmanpaine eivät olisi terveydelle vaarallisia.

Kuka tietää tutkimatta, onko monotonisesti sykkivä ilmanpaine pitkään jatkuessaan vaaraksi?

Max Planck -instituutin huhtikuussa 2017 julkaisema tutkimus osoittaa, että infraääni vaikuttaa keskushermostoon, siis aivotoimintaan. Tämä tunnustettiin TEM:n selvityksessä. Miksi asiaa ei mainittu HS:n kirjoituksessa?

Edelleen, TEM ei selvittänyt, mitä Suomessa tapahtuu: miksi yhä useammat ihmiset ovat joutuneet muuttamaan pois kodeistaan tuulivoimaloiden takia?

THL:n tutkimuksessa taas verrattiin ihmisten terveydentilaa muutamien kilometrien etäisyydellä voimaloista. Miten tällä tutkimusasetelmalla voisi saada esiin voimaloiden infraäänen aiheuttamia haittoja, kun infraääni kantaa voimakkaana kymmeniä kilometrejä?

Saksassa lääkärit varoittavat jopa 30 prosentin väestöstä saavan infraäänestä oireita. Suojaetäisyyden tulisi heidän mukaansa olla 30–50 km. Mitä tuulivoimaloiden ja asutuksen yhteensovittaminen on, kun lähimmät voimalat on kaavoitettu täällä jopa vain 600 metrin etäisyydelle kodeista?

Jos Suomeen rakennetaan lisää tuulivoimaa, kasvaa väestön oireilu tuulivoimalamelun ja infraäänen vuoksi. Infraääni on saaste, joka tunkeutuu läpi rakennusten ja ihmisten. Pitääkö sen vaikutusta yhä kokeilla?

Petolintujen ja lepakkojenkin tilanne on lohduton – Ruotsin Skånessa katastrofaalinen voimaloiden tappaessa lintuja paljon odotettua enemmän. Saksassa tuulivoima tappaa 12.000 petolintua vuodessa. Myös muuttomatkalla olevien lepakkojen kokonaiset populaatiot voivat vaarantua voimalakuolemien seurauksena: osalla lajeista kato on jopa 90 %.

Muuten: ei tuulivoima korvaa hiilivoimaa. Energiakäänteen mallimaassa Saksassa hiili on energiantuotannon ykkönen. Yhden 1 MW:n tuulivoimalan valmistamiseen tarvitaan 220 tonnia hiiltä – Suomeen rakennettujen, suurempien voimaloiden valmistamiseen sitäkin enemmän.

Päivi Peltoniemi
FM, Kurikka

Lue lisää:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174420

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/omfattande-rovfageldod-i-vindkraftsparkhttp://www.expressen.se/kvallsposten/vindkraftverken-gor-kottfars-av-rovfaglarna/

http://karajavuori.blogspot.fi/2017/02/ruotsin-lintutieteilijat-erittain.html

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320716310485

http://www.natursidan.se/nyheter/ny-stor-rapport-om-vindkrafts-paverkan-pa-faglar-och-fladdermoss/

https://stopthesethings.com/2017/03/07/inconvenient-truth-wind-turbines-are-the-largest-cause-of-bat-mortality/

Suomen Uutiset

Tagit