KOLUMNI Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Hallituksen esitys sisältää useita, erityyppisiä muutosehdotuksia, joiden tavoitteena on sujuvoittaa ja vähentää kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää sääntelyä, lisätä rakentamismahdollisuuksia sekä edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä. Ehdotukset perustuvat pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kirjauksiin.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyy §-vastalause ja hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause. Hylkäysehdotuksen on tehnyt SDP yhdessä vasemmistoliiton kanssa. On käsittämätöntä, että etenkin demarit vastustavat mm. kuntien päätäntä- ja itsemääräämisoikeuden lisäämistä. Kuten myös se, että päätökset saattavat lisätä työpaikkoja kunnissa sekä haja-asutusalueilla. Puolestaan vihreät ovat jättäneet esitykseen §-vastalauseen, siten, että se käytännössä vesittäisi kaikki joustavoittamistoimenpiteet sektorilla.

Perussuomalaisten mielestä kyseessä on tärkeä ja odotettu uudistus, jonka myötä moni asia helpottuu. Yritysten toimintaedellytykset paranevat, rakentaminen vauhdittuu ja kunnat voivat sujuvammin kehittää aluettaan. Tämä auttaa etenkin haja-asutusalueita kehittymään ja saamaan lisää toimeliaisuutta omille alueilleen. Ja tätä siis SDP, vasemmistoliitto ja vihreät vastustavat.

Tämä on mielestäni selvä viesti kunnille, maaseutuyrittäjille ja haja-asutusalueen asukkaille. Suomen maaseutu tyhjäksi ja äkkiä! Kehotan kunnallisvaaleissa äänestäviä maaseudulla asuvia suomalaisia muistamaan tämän, kun valitsette ehdokkaan numeroa. Turvallinen valinta on perussuomalainen ehdokas.

Martti Mölsä
kansanedustaja (ps.)