Ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Martti Mölsä (kuvassa), Jari Lindström ja Juha Väätäinen ovat jättäneet valiokunnassa ainoana ryhmänä vastalauseen lakiehdotuksesta, jossa esitetään Suomeen uuden ilmastolain säätämistä. Vastalauseessaan he esittävät, että lakiesitys hylätään. Aiemmin ovat sekä talousvaliokunnan että maa -ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset jättäneet eriävän mielipiteen lausuntoihin.

Perussuomalaisten mielestä esitys ei tue hallitusohjelman tavoitteita suomalaisten yritysten kilpailukyvyn ja investointihalukkuuden nostamisesta sekä työllisyyden edistämisestä. Tuleva ilmastolaki uhkaa heikentää suomalaisen teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

– Kysymys koskettaa yleisemminkin keskustelua liiallisesta byrokratiasta ja sääntelystä maassamme, sillä uusi ilmastolaki tulisi entisestään jäykistämään ilmasto- ja energiapoliittista suunnittelua koko maassa.  Näemme, että voimassa oleva vapaaehtoisuuteen perustuva ilmastopolitiikan suunnittelu on parempi vaihtoehto, Mölsä toteaa.

Kilpailukyky, työllisyys
ja talous unohdettu

Perussuomalaiset eivät voineet hyväksyä lakiesitystä myöskään siksi, että kyseessä on ns. puitelakiluonnos, mikä merkitsee sitä, ettei lainsäätäjä tosiasiassa pääse määrittämään eri aloille kohdistuvaa sääntelyä.

Perussuomalaiset korostivat vastalauseessaan myös sitä, etteivät tulevat energia- ja ilmastopolitiikan ohjauskeinot ole pelkästään lainsäädännöllisiä, eivätkä ne näin ollen saa tehdä ilmastopolitiikan suunnittelusta entistä sekavampaa.

– Katsomme myös, että ilmasto- ja ympäristösääntelyssä ei ole kuluneen vaalikauden aikana huomioitu riittävästi kilpailukykyä, työllisyyttä ja taloutta. Lisäksi Suomi on usein itse omilla päätöksillään kiristänyt tätä sääntelyä, Mölsä painottaa.

SUOMEN UUTISET