Ympäristöministeriö ehdottaa lievennyksiä haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan sääntelyyn. Lakiehdotuksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä.

Määräaikaan sidottu olisi ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus.

Luvassa lukuisia lievennyksiä

Kansanedustaja Martti Mölsällä on ollut merkittävä rooli ministeriön ehdotuksen valmistelussa. Mölsä toimii perussuomalaisten eduskuntaryhmässä ympäristövaliokunnan valiokuntavastaavana ja tästä syystä hänet valittiin perussuomalaisten edustajaksi ehdotusta valmistelleeseen työryhmään.

– Tässäkin asiassa edettiin norminpurkutalkoiden hengessä ja kansaa kuohuttaneeseen huolimattomasti valmisteltuun jätevesiasetukseen tulee lukuisia lievennyksiä, Mölsä toteaa.

Kunnostus vain merkittävien remonttien yhteydessä

Kuivan maan mökeissä määräpäivään sidotusta kunnostuspakosta on tarkoitus luopua kokonaan. Kuivan maan mökiksi katsotaan jatkossa kiinteistö, joka sijaitsee yli 100 metrin päässä rannasta.

– Ehdotuksen mukaan kuivan maan mökkien jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa kiinteistöllä tehtävien merkittävien remonttien yhteydessä. Rakennuksen laajennus ei tässä tapauksessa ole merkittävä remontti, Mölsä valottaa.

SUOMEN UUTISET