Ympäristöministeri Ville Niinistö lähti, mutta hänen ja puolueensa aiheuttamien vaurioiden korjaus kestää vielä pitkään. Tässä oli hyvä esimerkki siitä, mitä pitkillä hallitusohjelmilla voidaan saada aikaiseksi, jos ja kun korjausliikkeitä ei voida kesken kauden tehdä. Kun vihreät otettiin hallitukseen, he saivat vahvan otteen suomalaisen ympäristö- ja energiapolitiikan romuttamiseen.  Ratkaisevaa tämän päivän tapahtumiin tässä oli se, että he vaativat ettei uusia ydinvoimalupia myönnetä.  Sillä sinetöitiin se seikka, että hallituksesta on helppo lähteä, kun tuhotyöt on ensin tehty. Nyt he yrittävät korjata puolueensa imagovaurioita ennen vaaleja. Siihen on varattu 6 kuukautta ja siksi ennenaikaisia vaaleja ei tule, vaikka maamme tilanteen kohentaminen muuta edellyttäisi.

Tiedämme vuosittain jopa 8,5 miljardin euron valuvan tuontienergiaan. Suurin osa tästä kohdistuu Venäjältä tuotavaan kivihiileen, kaasuun ja öljyyn.  Kataisen hallituksen aikana kotimaista energiatuotantoa on ajettu voimakkaasti alas ja kivihiilen tuonti on vastaavasti kasvanut. Syitä on tietenkin monia. Kivihiilen hinta on pudonnut nopeasti amerikkalaisen liuskekaasun tultua markkinoille, mutta eri maiden tukipolitiikalla on myös suuri merkitys. Suomessa hallituksen kiristävä linja on kohdistunut oman maamme energiatuotantoon, mm. turpeen verotusta on kiristetty ja biomassan tukia vähennetty, vaikka asiantuntijoiden vaatimukset kotimaisen energian turvaamiseksi on ollut tiedossa. Suuri asia oli ministeri Niinistön ajama ympäristönsuojelulain 13 §, koskien luontoarvojen määrittelemistä. Pykälän tarkoitushan on lopettaa turvetuotanto kokonaan suomessa, koska turve ei ole tämän hallituksen käsityksen mukaan uusiutuvaa energiaa.  Ei ole kivihiilikään, mutta hyvin tuntuu se heille kelpaavan.

Tietämättä vihreiden osuutta TVO:n ydinvoimalupa-asiaan, ihmeellistä siinä on se, kuinka TVO:n kotimaiselle ydinvoimalle ei jatkolupaa heltiä, vaikka se jo kerran heidänkin toimesta hyväksyttiin. Tässähän olisi kysymys suomalaisten yritysten 100 % omistusosuudesta. Rosatom ei sitä ole ja siksi sitä en voi hyväksyä.

Energian hinta on nyt ja tulevaisuudessa poliittinen päätös. Siitähän tässä on kysymys ja koska tämän hallituksen politiikka ei suosi suomalaista, jää kotimaisuusasteen kohottaminen seuraavan hallituksen tehtäväksi. Perussuomalaiset ovat kotimaisesta energiasta jaksaneet puhua jatkuvasti ja miksipä ei, koska työpaikkoja ei synny tuonilla ja kun samaan aikaan teknologiateollisuus menettää vientituloja ja työttömiä on kohta 0,5 miljoonaa.

Martti Mölsä
kansanedustaja
Punkalaidun