Oulun seksuaalirikosvyyhdin päätekijöihin kuulunut 22-vuotias ulkomaalaistaustainen mies vapautui vankilasta maaliskuussa. Mies oli hakenut myös turvapaikkaa Suomesta, mutta hänet otettiin säilöön. 22-vuotias kuitenkin vapautui säilöstä Itä-Suomen hovioikeuden päätöksellä. Hovioikeus katsoo, että mikään ei viittaa siihen, että 22-vuotias mies tulisi ennen maasta poistamistaan syyllistymään uusiin rikoksiin.

Itä-Suomen hovioikeus määräsi viime viikon perjantaina antamassaan päätöksessä 22-vuotiaan ulkomaalaistaustaisen miehen vapautettavaksi säilöstä. 22-vuotias mies kuului niin sanotun Oulun seksuaalirikosvyyhdin päätekijöihin. Jutussa kahdeksaa ulkomaalaistaustaista miestä epäiltiin 12- 13-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneista seksuaalirikoksista.

22-vuotias mies tuomittiin toukokuussa 2019 neljän vuoden vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.

22-vuotias vapautui vankilasta maaliskuussa, jolloin poliisi otti hänet säilöön. Poliisin tarkoituksena oli poistaa hänet maasta, ja säilöönotto tehtiin ulkomaalaislain nojalla. Poliisin mukaan säilöönotto oli tarpeellinen toimenpide maasta poistamispäätöksen täytäntöönpanon turvaamiseksi.

Poliisi: Säilössä pitämiselle oli perusteet

22-vuotias mies on vuonna 2015 saapunut Suomeen turvapaikanhakijana, mutta turvapaikkaa hänelle ei myönnetty. Hieman ennen vapautumistaan vankilasta mies oli ehtinyt tehdä uuden turvapaikkahakemuksen, jonka asian käsittely on kesken.

22-vuotias kanteli poliisin tekemästä säilöönottopäätöksestä. 22-vuotiaan mukaan säilössä pitämistä on jatkettu perusteettomasti ja se on joka tapauksessa turvaamistoimenpiteenä liiallinen. 22-vuotias vaati, että säilössäpitoa koskeva päätös kumotaan ja että hänet määrätään päästettäväksi heti vapaaksi.

Poliisin mukaan perusteet säilössä pitämiselle ovat kuitenkin edelleen olemassa. Poliisi myös katsoo, että 22-vuotias pyrkii konkreettisesti vaikeuttamaan maasta poistamista. Vaikeuttamiseksi voidaan poliisin mukaan katsoa myös se, että 22-vuotias oli vankeusaikanaan jättänyt uuden turvapaikkahakemuksen ilman uutta perustetta turvapaikkaan.

On elänyt ”tavanomaista elämää”

Itä-Suomen hovioikeuden mukaan asiassa on kysymys siitä, onko säilöönotolle ollut olemassa ulkomaalaislaissa säädetyt edellytykset sekä olisiko muita turvaamistoimenpiteitä voitu pitää riittävinä.

Hovioikeuden mukaan 22-vuotias on syyllistynyt vakavaan rikokseen. Hovioikeuden mukaan ennen vangitsemistaan hän ei ole kuitenkaan syyllistynyt muihin rikoksiin ja on elänyt ”tavanomaista elämää.” Nyt 22-vuotias on suorittanut hänelle tuomitun rangaistuksen. Hovioikeuden mukaan näin ollen mikään asiassa esitetty ei viittaa siihen, että 22-vuotias tulisi ennen maasta poistamistaan syyllistymään uusiin rikoksiin.

Hovioikeus myös nostaa esille moitteettoman tavoitettavuuden. Hovioikeus katsoo, ettei rikoksen vakavuudesta huolimatta edellytystä säilössä pitämiselle ole olemassa. Hovioikeus katsoo, että koska säilössä pitämiselle ei ole ulkomaalaislain mukaisia perusteita, säilöön otettu 22-vuotias on päästettävä heti vapaaksi.

Teki seksuaalisia tekoja 13-vuotiaalle

22-vuotiaan miehen tuomio aiemmin käräjäoikeudessa tuli teoista, joita hän oli tehnyt 13-vuotiaalle, johon tutustui sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisessa mediassa tapahtuneet viestittelyt johtivat tapaamisiin syksyllä 2018. Käräjäoikeuden tuomion mukaan tapaamisissa 22-vuotias teki 13-vuotiaalle seksuaalisia tekoja, jotka ovat olleet omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä ja aiheuttamaan erityistä vahinkoa. Tapaamisissa 22-vuotias on muun muassa ollut sukupuoliyhteydessä 13-vuotiaan kanssa työntämällä peniksensä ja sormensa tämän emättimeen Lisäksi 22-vuotias on kosketellut 13-vuotiasta eri puolilta vartaloa ja imenyt tämän kaulaa aiheuttaen siihen punaisen jäljen. Lisäksi vastaaja on työntänyt sormeaan asianomistajan alapäähän.

Käräjäoikeuden mukaan kyse on ollut kokonaisuutena arvostellen törkeästä rikoksesta, koska peniksellä tapahtunut sukupuoliyhteys on ollut suojaamaton ja asianosaisten välinen ikäero on suuri.

22-vuotias valitti tuomiostaan Rovaniemen hovioikeuteen, joka ei kuitenkaan muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. 22-vuotias harkitsee valitusluvan hakemista korkeimmalta oikeudelta.

SUOMEN UUTISET