Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos muistuttaa Vakuutusyhtiö  Ilmarisen Jaakko Kianderia siitä, että turvapaikanhakijat muodostavat vastaanottajamailleen raskaan kustannustaakan. Kiander pohdiskeli eilisessä blogissaan, voisiko maahanmuutto ratkaista ikääntyvän Suomen ongelmia.

Grönroos kertoo Kianderille suunnatussa vastauksessaan, että Välimeren siirtolaisten julkisen talouden vaikutusten ei voi odottaa olevan kovinkaan positiivisia. Hän viittaa ajatuspajan keväällä julkaiseman tutkimuksen lukuihin.

– Eniten turvapaikanhakijoita tulee Suomeen Irakista, Somaliasta ja Afganistanista. Suomen Perustan tutkimuksen mukaan Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Keski-Aasian alueilta tulevan työikäisen väestön julkisen talouden vuosittainen nettovaikutus, jossa on laskettu henkilöiden maksamien verojen ja käyttämien palveluiden ja saamien tulonsiirtojen erotus, on henkeä kohden noin -10 000 euroa, Grönroos kirjoittaa.

– Somaliasta ja Irakista muuttaneet kuuluvat kymmenen suurimman maahanmuuttajaryhmän joukkoon, joiden nettovaikutukset löytyvät tutkimuksesta eriteltyinä maakohtaisesti. Nämä luvut ovat karua kertomaa – vuosittainen henkeä kohden laskettu nettovaikutus on vielä kahdenkymmenen maassaolovuoden jälkeen Somaliasta muuttaneilla noin -8000 euroa ja Irakista muuttaneilla noin -11 000 euroa.

Grönroosin mukaan näiden lukujen valossa on helppo ymmärtää, miksi Välimeren siirtolaiset nähdään Euroopassa ennemminkin taakkana kuin huoltosuhteen pelastajina.

– Olisi tietenkin toivottavaa, että myös suomalaisetkin taloustieteilijät ja poliitikot osaisivat tarkastella asiaa hieman realistisemmin.

SUOMEN UUTISET