Kansanedustaja Anne Louhelainen on jättänyt tiistaina eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta. Kysymyksessään Louhelainen tuo esille, että joissain tapauksissa sähkön siirto maksaa jo kaksinkertaisesti itse sähköenergiaan verrattuna. Hän myös epäilee, että on tapauksia, joissa sähköyhtiöt ovat siirtäneet tuottotavoitteensa siirtohintaan, sillä sitä kuluttaja ei voi vapaasti kilpailuttaa ja siten tuotto on varmaa.

– Onkohan tämä enää lain hengen mukaista ja miten hallitus aikoo varmistaa, ettei sähkön hinta nouse hallitsemattomasti ja perusteetta niin paljon, että se aiheuttaa vakavia talousvaikeuksia erityisesti pienituloisille? Louhelainen tiedustelee kysymyksessään.

Kysymyksen perusteluissa todetaan, että sähkö on jokaiselle suomalaiselle elintärkeää – emme voi valita käytämmekö sitä vai emme. Siksi monille pienituloisille juuri sähkön hinnan jatkuva kasvu aiheuttaa merkittäviä talousvaikeuksia. Sosiaaliset energiatariffit eivät myöskään Louhelaisen käsityksen mukaan ole hallitusohjelman mukaisia eli vähävaraisille ei energiaa voida myydä eri maksutariffeilla kuin keski- tai hyvätuloisille. Hinta olisi siis kaikkien kohdalla pystyttävä pitämään kohtuuden rajoissa.

Kustannusten lisäksi on huomioitava ympäristönäkökulmat. Sähkön siirtohinta ei ole millään tavalla kytköksissä kulutukseen ja kuitenkin sen osuus euromäärinä sähkölaskussa on hyvin merkittävä.

– Tämä ei motivoi kuluttajia energian säästöön, kun kulutuksen vähentäminen hädin tuskin näkyy sähkölaskussa, sillä kiinteän siirtohinnan osuus on niin suuri, Louhelainen toteaa.

PS VERKKOTOIMITUS