Kiakkovierasjuhlien organisointiin osallistunut Kommunistinen Nuorisoliitto (KomNL) on saanut useana vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämää valtakunnallisille nuorisojärjestöille tarkoitettua tukea. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista, ja päätöksen niistä on tehnyt kaikkien urheilu- ja kulttuuri-ihmisten suosikkiministeri Paavo Arhinmäki (vas.).

Vasemmistopiireissä rahaa tavataan sanoa massiksi, ja sitä onkin myönnetty auliisti. Kommunistista Nuorisoliittoa on massitettu seuraavasti: 4 500 eur vuonna 2013 ja 5 000 eur  vuonna 2012.

Arhinmäeltä on viime päivinä perätty kommentteja Kiakkovieras-mellakasta, jonka järjestämiseen on osallistunut vasemmistoliittoa lähellä olevia tahoja. Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra vaatii Arhinmäen eroa, jos puolueen ja mellakkajärjestäjien väliltä löytyy kytköksiä. Arhinmäki kiistää kaikki yhteydet, tietenkin. Myöntäminen se vasta hölmöä olisi.

Täyspäinen tukipolitiikka?

Arhinmäen nuorisotukipäätökset ovat aikaisemminkin nousseet julkiseen keskusteluun. Perussuomalaiset Nuoret riitautti keväällä ministeriön päätöksen maksaa järjestölle vain arviolta kahdeskymmenesviidesosa siitä, mitä muut vastaavat nuorisojärjestöt saavat.

Arhinmäen ministeriön hylkäyspäätöksessä muun muassa todetaan, että ”järjestön kannanottoja on tarkasteltava suhteessa nuorisolain ensimmäisen pykälän toiseen momenttiin, erityisesti monikulttuurisuuden osalta.”

Kyseisen nuorilain pykälä kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: ”..lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.” Näitä lähtökohtia kohti olisi ministeriön mukaan ponnisteltava, mikäli aikoo rahoituksen piiriin päästä.

Arhinmäki voi ensi vuonna harkita, auttaako Kiakkoviras-rähinöintiin osallistuminen nuorisojärjestöjä tuensaannissa. Esimerkiksi näin:

.. yhteisöllisyys = Kiakkovierasjuhlissa osoitettu joukkotoiminta,

.. yhteisvastuu = järjestämisvastuusta pakoonkiemurtelu,

.. yhdenvertaisuus =  luokkasotaan yllytys,

.. kansainvälisyys = Malesian suurlähettilään auton kolhiminen,

.. terveet elämäntavat = tolkuton känniördääminen ja

.. ympäristön ja elämän kunnioittaminen = lippujen polttaminen, kauppojen lasien hakkaaminen säpäleiksi, hevosten pahoinpitely, poliisin hakkaaminen mailoilla ja lasten kimppuun hyökkäily.

[Muutos 10.12 klo 21:17 – vuoden 2011 massitus 6 000 eur poistettu syntilistalta, koska sen myöntämisestä vastasi ministeri Stefan Wallin. ]

Matias Turkkila