Lääkärien ammattilehti Duodecim ottaa voimakkaasti kantaa ehdotettua valinnanvapauslakia vastaan. Seitsemän arvostetun lääkärin kirjoittama pääkirjoitus lyttää valinnanvapauslain täysin: yksilön näkökulmasta palveluiden parempi sujuvuus jää haaveeksi ja julkisen talouden näkökulmasta kustannukset ennemminkin kasvavat kuin supistuvat.

Kirjoittajien mukaan kansainvälinen kokemus tukee sitä käsitystä, että hoidon saumattomuus eli integraatio on tärkeä keino turhien hoidon vaiheiden välttämiseksi ja kustannuksien karkaamisen ehkäisemiseksi. Palveluiden integraatio on ollut myös sote-ratkaisun teoreettisessa ytimessä.

– Tuoreeseen valinnanvapauslakiin integraatio on sovitettu kovin kömpelösti ja jopa niin, että palveluiden parempi sujuvuus jää haaveeksi. Ehdotettu ratkaisu tulee todennäköisemmin kasvattamaan kustannuksia, lääkärit kirjoittavat.

Kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat allekirjoittivat Kesärannassa maaliskuussa 2014 julkilausuman, jossa ”täydellinen vertikaalinen ja horisontaalinen integraatio” nostettiin sote-hankkeen yhdeksi johtoajatukseksi.

Tällä tavoiteltiin sitä, että alueellisten hoito- ja hoivakokonaisuuksien johto, rahoitus ja päätöksenteko olisivat yhdellä taholla.

Marraskuussa 2015 näistä tavoitteista luovuttiin hallituskriisin uhatessa.

Kesäkuussa 2017 perustuslakivaliokunta näki valinnanvapauslain luonnoksessa pulmia muun muassa yhtiöittämispakossa ja maakuntien oman palvelutuotannon rajaamisessa sekä julkisen hallintotehtävän antamisessa yksityiselle.

Lakiesitys siirrettiin uudelleen valmisteltavaksi evästyksin, että huomio kiinnitetään pääasiassa luonnoksen perustuslaillisiin pulmiin.

Valinnanvapaus rikkoo soten tavoitteet ”mahdollisimman täydellisesti”

Pääkirjoituksen mukaan on jäänyt huomiotta se, että vain peruspalveluita koskeva valinnanvapaus rikkoo toiminnan integraatiotavoitteen mahdollisimman täydellisesti.

– Tuhoa täydennetään vielä pelkkiä peruspalveluita koskevalla kapitaatiolla, jossa korvaukset määräytyvät listautuneiden potilaiden tai asiakkaiden määrän mukaan, jolloin palveluntuottajien kannusteet vaihtuvat kesken hoitoketjun.

Kapitaatiolla tarkoitetaan asukaslukuun perustuvaa rahoitusta niin, että siinä otetaan huomioon sairastavuus ja ikärakenne. Terveyspalveluiden tarjoajalle maksetaan silloin heidän vastuullaan olevan väestön määrän eikä esimerkiksi toimenpiteiden tai vastaanottokertojen määrän mukaan.

Suurin hyötyjäryhmä juristit, kansantalous kantaa tappiot

– Omien kustannusten välttely alkaa kukoistaa ennennäkemättömällä tavalla, kun toimijat alkavat siirrellä hoitovastuita toisilleen omaa taloudellista hyötyään tavoitellen, asiantuntijat toteavat kirjoituksessaan.

– Suurin hyötyjäryhmä ovat riitoja ja vastuita selvittävät juristit. Potilaat joutuvat pahenevan pallottelun kohteeksi, ja Suomen kansantalous kantaa suurimmat tappiot.

Kirjoittajien mukaan lakiesityksessä näyttäisi olevan muutakin remontoitavaa kuin sen perustuslain vastaisuus. He ehdottavat, että nykyisen hoitojärjestelmän ainutlaatuiset vahvuudet tulisi säilyttää seuraavassa lakiluonnoksessa.

– Kysymys ei ole valinnanvapauden vastustamisesta vaan sen järkevästä toteuttamisesta, kirjoittajat päättävät kannanottonsa.

Kirjoittajat ovat Suomen lääkärikunnan raskainta sarjaa: professorit Markku Heikinheimo, Jussi Huttunen, Kimmo Kontula sekä emeritusprofessori Martti Kekomäki ja emerituskansleri Kari Raivio allekirjoittivat pääkirjoituksen yhdessä Duodecim-lehden kustannusyhtiön toimitusjohtaja Pekka Mustosen ja päätoimittaja Janne Rapolan kanssa.

Suomen Uutiset