Valtion asuntorahoitus Arava avasi sotien jälkeen tavallisille ihmisille mahdollisuuden omistusasuntoon. Hyvin toiminut järjestelmä romutettiin kaksikymmentä vuotta sitten.

Rahat ohjattiin ”yleishyödyllisille” rakennuttajille vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamiseen.  Näistä suurimmat ovat ammattiliittojen ja eläkeyhtiöiden omistamat VVO ja SATO.  Joukkoon on hyväksytty myös yksityisiä sijoittajia, kuten Avain ja TA-Yhtymä. Näin kuntien rinnalle aravatalojen suuromistajiksi on noussut kiinteistösijoittajia, jotka ovat vain muodollisesti yleishyödyllisiä. Nämä sijoittajat tekevät valtion tuella huippuvoittoja. Ne kiertävät aravalakien määräyksiä omakustannushintaan perustuvasta vuokrien ja asumisoikeustalojen vastikkeiden kohtuullisuudesta.

Yleishyödyllisyyden nimissä aravavuokria ja vastikkeita myös tasataan. Käytännössä se tarkoittaa huippuun nostettua asumisen hintaa kasvukeskuksissa. Tasausta perustellaan heikommin kannattavien kohteiden vuokrien kompensoimisella halututumpien alueiden asukkaiden kustannuksella. Tosiasiassa tasausta käytetään tekosyynä voittojen keräämiseksi asukkailta yleishyödyllisyyteen vedoten. Esimerkiksi suurimman asumisoikeustalojen omistajayhtiön Asokotien voitto vuonna 2011 oli 23 miljoonaa. Joka viides asukkailta kerätty euro kilahti sijoittajien kassaan. Vuokrataloihin keskittyvän VVO:n tili oli vieläkin suurempi.

 Voitot piilotetaan verottajalta

Aravatalojen omistajien voitot piilotetaan verottajalta ja julkisuudelta tilinpäätöskikkailulla. Siten ne valmistaudutaan jakamaan osinkoina sijoittajaomistajille heti kun aravasäädöksistä vapautuminen tekee sen mahdolliseksi. Esimerkiksi käy yksityisomistuksessa oleva TA–Asumisoikeus Oy.  Yhtiö perustettiin 1990-luvulla Keskusta-puoleen kylkeen, ja se omistaa yli  6 000 asumisoikeusasuntoa. Näillä se teki 6,4 miljoonan euron tuloksen vuonna 2010. Sitä hallitsevat ainoastaan kahdeksan tuhannen euron pääomasijoituksen tehneet sijoittajaomistajat. Asukkaat ovat sijoittaneet yhtiön omaan riskipääomaan 115 miljoonaa euroa. Heillä ei ole mitään päätösvaltaa yhtiökokouksessa.

Vuokra- ja asumisoikeustalojen ”yleishyödylliset omistajat” ovat poistot ylittävillä korjausvarauksilla ja poistoeron muutoksella välttäneet verot ja keränneet runsaat kassavarat. Yhtiöiden varaukset ja kassat ovat selvästi ylimitoitettuja tuleviin korjaustarpeisiin sekä lainanlyhennyksiin nähden. Ne myös laiminlyövät rahojen käyttämisen korjauksiin.

Asukkaille äänioikeus

Välitön ratkaisu huutavien epäkohtien korjaamiseksi on aravavuokrien ja vastikkeiden tasauksesta luopuminen. Kunnilla on valta kieltää yleishyödyllisiä omistajia perimästä kohtuulliset asumiskulut ylittäviä vuokria. Asumisoikeusasukkaille on myös annettava äänioikeus talojensa omistajayhtiöissä, koska he ovat maksaneet noiden yhtiöiden omat pääomat.

Aravassa ei valtion asumiseen ohjaama tuki enää hyödytä asukkaita vaan kiinteistöjen omistajia. Perussuomalaisten tavoitteena kunnallisvaaleissa on saada kunnat käyttämään aravalakien antamaa valtaa puuttua kohtuuttomiin vuokriin. Samalla on kuntien lisättävä omaa vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen tuotantoaan.

Jukka Kilpi
Liiketoiminnan etiikan dosentti
Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n puheenjohtaja