Kasvukeskusten asuntotilanne on sietämätön. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on epäonnistunut tehtävässään ja se on purettava. Tämän lisäksi valtion ja kuntien omistamien yhtiöiden on aloitettava valtion rahoittamien osaomistusasuntojen laajamittainen tuotanto. Nämä vaatimukset vahvistettiin perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina. Asian esitteli pääkaupunkiseudun asumisasioihin syvällisesti perehtynyt espoolainen kaupunginvaltuutettu, tohtori Jukka Kilpi (ps.).

Päätöslauselma kokonaisuudessaan seuraavassa:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n  käytössä on valtion lähes 20 miljardin asuntorahoitussalkku. Vuosittain keskus tekee uusia rahoituspäätöksiä yli 1 000 miljoonalla eurolla. ARA:n tehtävä on turvata pienituloisille mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen. Tässä tehtävässään ARA on epäonnistunut.

Kasvukeskuksissa on kohtuuhintaisista asunnoista huutava pula. ARA:n rahoittamien vuokra- ja asumisoikeustalojen sijoittajaomistajat perivät ARA:n siunauksella markkinavuokria ja keräävät miljoonavoittoja. Sijoittajat myös tekevät kokonaisilla ARA-taloilla keskenään pilkkkahintaisia kauppoja ohi asukkaiden.  

Kasvukeskusten ulkopuolella asumisen ongelmana on omistusasuntojen vakuusarvojen lasku, joka estää pankkilainan saamisen kotien peruskorjauksiin.  

Perussuomalaiset katsovat tilanteen olevan sietämätön. Sen korjaamiseksi on tehtävässään epäonnistunut ARA lakkautettava. Perussuomalaiset esittävät ARA:n tilalle seuraavan mallin, jolla ilman lisärahaa turvataan kohtuuhintainen asuminen koko maassa:

– Valtiokonttori päättää kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon myönnettävästä arava- ja korkotukirahoituksesta, joka suunnataan ensisijaisesti kuntien omistamille yhtiöille.

 – KELA päättää pienituloisille asunnonostajille tai peruskorjaajille suoraan myönnettävistä täytetakauksista ja korkotuesta. Näin avataan pienituloisille mahdollisuus omistusasumiseen ja edesautetaan kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevien kotien peruskorjausta.

– Asumisoikeuslakia uudistetaan niin, että asukkaille turvataan heidän asumisoikeusyhtiöön tekemänsä pääomasijoituksen mukainen vaikutusmahdollisuus omaan asumiseensa. Näin turvataan asumisoikeusasumisen elinkelpoisuus vaihtoehtoisena asumismuotona.

 – Kasvukeskuksissa valtion ja kuntien omistamat yhtiöt aloittavat laajamittaisen valtion rahoittaman osaomistusasuntojen tuotannon. Perussuomalaiset nostavat tämän kunnissa keskeiseksi vaatimukseksi.

Perussuomalaisten lauantaina kokoontunut puoluevaltuusto hyväksyi lausuman yksimielisesti. Ohessa video, jossa Jukka Kilpi esittelee lausumaa koskevat perustelut. Video on kuvattu puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä.

SUOMEN UUTISET