Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroson neuvonantajana toiminut Philippe Legrain suomii kovin sanoin Euroopan keskuspankin tekemän pankkien stressitestien tuloksia. Legrain huomauttaa, että europankkien taseiden yhteenlaskettu määrä on 22 000 miljardia euroa, ja pääomavajeita löytyi vain noin 25 miljardin euron edestä. Stressitesti perustui vuoden 2013 lopun kirjanpitoon, ja osa reputtaneista pankeista on hankkinut lisäpääomia kuluvan vuoden aikana.

Legrainin kirjoituksesta huokuu epäluottamus pankkeja tarkastaviin tahoihin. Hän näkee ongelmallisena kansallisten valvojien käytön. Osaa pankeista hän pitää ”poliittisesti koskemattomina”.

Testatut pankit olivat vain suuria pankkeja, eikä pienempien pankkien taseita tarkasteltu laadun arviointiosuudessa lainkaan, vaikka ne edustavatkin yli puolta europankkien yhteenlasketusta kokonaistaseesta. Legrain puolestaan muistuttaa, että kirjanpitoarvoja voi peukaloida, ja että testissä olisi voitu huomioida myös yksinkertaisempi suhdeluku varallisuuden ja antolainauksen kesken.

Legrain katsoo, että rasitusta olisi voitu laittaa enemmänkin. Erityisesti deflaatiohuolien parissa painivan euroalueen kohdalla oletetut inflaatioluvut eivät olleet erityisen ankarat. Testissä tämän vuoden inflaatioksi oletettiin esimerkiksi tasan yksi prosentti, kun oikea lukema on tätä nykyä 0,3 prosenttia.

– Deflaatio aiheuttaisi täyshävityksen pankkien taseille. Tämä on farssi, Legrain kirjoittaa.

Henri Myllyniemi