Meneillään on teknologinen murroskausi ja neljäs teollinen vallankumous. Tulevaisuusvaliokunta kartoitti avainteknologioita ja Suomen mahdollisia tulevia menestystekijöitä.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta pyysi lukuisia asiantuntijoita arvioimaan Suomen avaintavoitteita EU:n tulevaisuushaasteita ja mahdollisuuksia. Valiokunta katsoo, että parempi ennakoinnin hyödyntäminen auttaisi varautumaan myös vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin, jos EU:n kehitys meneekin eri suuntaan kuin on oletettu tai tavoiteltu.

Neljäs teollinen vallankumous käynnissä

Tulevaisuuslautakunnassa vierailleet asiantuntijat kuvasivat, että parhaillaan on menossa neljäs teollinen vallankumous. Muutoksen merkkejä ovat langaton tietoliikenneteknologia, tekoäly, robotisaatio, superlaskenta ja uudet energialähteet.

Itse asiassa parhaillaan on menossa lukuisia yhtäaikaa vaikuttavia teknologiamurroksia. Mobiiliteknologia vyöryy uusille toimialoille, kvanttiteknologia on tulossa, avaruutta hyödynnetään yhä ahkerammin, ja lisäksi vety mullistaa energiataloutta. Biotekniikan vaikutuksen EU:n talouteen arvioidaan nousevan rajusti.

Tulevaisuusvisioissa siintelee metaversumi, joka yhdistää digitaalisesti luodut virtuaalimaailmat lisätyn todellisuuden teknologioihin niin viihdeteollisuuden kuin uudenlaisen etätyön ja etäoperaatioiden mahdollistamiseksi.

Valiokunnan käyttämät asiantuntijat nostivat esiin massiivisen määrän jo olemassa olevia mahdollisuuksia, joita hyödyntäen Suomi voisi nousta talouden taantuvasta takapajulasta menestyneiden ja positiivisesta vaihtotaseesta nauttivien maiden etujoukkoon.

Keskeistä Suomen valteissa voisi olla “mobiiliteknologiavahvuuden yhdistäminen tekoälyteknologioihin yhdeksi Euroopan ICT-teollisuuden kulmakivistä tulevaisuudessa”.

Syvällä havumetsien kätköissä Kajaanin kaupungissa sijaitsee maailman toiseksi tehokkain tekoälyalusta eli LUMI-supertietokone. Suomella on sen myötä “maailmanluokan resurssit huippututkimuksen tekemiselle, tekoälykehitykselle sekä yritysten ja tutkimustoimijoiden yhteishankkeille, joiden avulla voidaan myös kotiuttaa EU-rahaa ja houkutella kansainvälisiä osaajia Suomeen.”

Huippututkimusta Suomeen

Erään asiantuntijan mukaan EU:lla ei vielä ole tahoa, joka kykenisi yhdistämään huippututkimuksen, poikkialaisen innovaatiokoulutuksen ja teollisuusyhteistyön keskeisiä elementtejä tieteen monikansallisen infrastruktuurin näkökulmasta ja ehdotti, että sellaisen perustaminen voisi olla Suomen kaltaisen maan intressissä.

Lisäksi tulevaisuusvaliokunta ehdottaa lisättäväksi tavoitteisiin maininnan eurooppalaisesta strategisesta autonomiasta generatiivisen tekoälyn suhteen.

Perussuomalaisten edustajat lausunnon käsittelyssä olivat Sheikki Laakso ja Ville Vähämäki.

SUOMEN UUTISET