Perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola on lähestynyt työministeri Jari Lindströmiä (sin.) kirjallisella kysymyksellä. Eerolan mielestä on epäoikeudenmukaista, että yrityksessä työskentelevällä puolisolla ei ole oikeutta vuorotteluvapaaseen keskeisesti kuuluvaan korvaukseen, vaikka hänen asemansa työntekijänä muuten vastaisi normaalin palkansaajan tilannetta.

Eerola kysyy mihin toimenpiteisiin ministeri ryhtyy, jotta yrittäjän puolison asemaa voidaan parantaa vuorotteluvapaaseen kohdistuvissa edellytyksissä.

Puoliso voi jäädä ilman etuuksia

Työttömyysturvalaissa ja työ- ja elinkeinoministeriön tekemässä vuorotteluvapaan soveltamisohjeessa määritetään korvauksille erilaisia rajoituksia. Yksi näistä on päätoiminen yritystoiminta.

– Yrittäjät kokevat, että lainsäädäntö kohtelee heitä epäoikeudenmukaisesti erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa etuudet evätään esimerkiksi yrittäjän puolisolta, vaikka molempien työllistäminen olisi muutoin mahdotonta, Eerola toteaa.

Vuorotteluvapaa edistää työssä jaksamista

Eerolan mukaan yrittäjien ja palkansaajien yhtäläiset oikeudet sosiaaliturvaetuuksiin eivät käytännössä toteudu. Vuoden 1996 lausunnon (LTKK 5063/96/V) mukaan 30 prosentin osaomistusta ei katsota päätoimiseksi yritystoiminnaksi, jos henkilö on työskennellyt toisessa yrityksessä.

Yrityksessä työskentelevä puoliso kuitenkin katsotaan automaattisesti yrittäjäksi, vaikka omistuspohjaa ei olisi lainkaan. Tämä rajaa puolisot vuorottelukorvauksen ulkopuolelle.

– Vuorotteluvapaan tarkoitus on edistää työssä jaksamista, Eerola painottaa.

SUOMEN UUTISET