Eduskunnan kevätkauden ensimmäisellä kyselytunnilla keskusteltiin pitkään aktiivimallista. Aktiivimallissa työttömän työnhakijan on kuudenkymmenenviiden työttömyysturvan maksupäivän tarkastelujakson aikana täytettävä niin sanottu aktiivisuusedellytys, jotta hän on oikeutettu työttömyysetuuteen.

Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, työtön menettää työttömyysetuuttaan seuraavan tarkastelujakson ajalta 4,65 prosenttia. Malli tarkoittaa sitä, että työttömän on esimerkiksi tehtävä 18 tuntia palkkatyötä.

– Aktiivimallissa on hyvää muun muassa omavastuupäivien lyheneminen. Kannustaminen ja aktivointi on hyvä asia, mutta pakolla ja pelolla näitä toimia ei saisi tehdä. Pelko siitä, että työtön menettää perustoimeentuloaan siksi, ettei löydä 18 tunnin työtä on työttömillä todellinen. Pakko taasen löytää työtä ahdistaa työnhakijaa ja luo toki myös yrittäjille painetta, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.

– Me perussuomalaiset olemme nostaneet toistuvasti esiin mallin huonot puolet ja aktiivimalli olisi pitänyt vetää pois käsittelystä sosiaali – ja terveysvaliokunnassa asiantuntijakuulemisten jälkeen kuten esitimme.

Yhteiskuntavastuuta sysätään yrittäjille

Työn tarjoajan eli yrittäjän tilanne on jäänyt aktiivimallikeskustelussa lähes kokonaan huomiotta.

– Kun vastuuta aktiivisuudesta sysätään työttömälle, niin yhteiskuntavastuuta sysätään myös erittäin paljon yrittäjille. Yrittäjän halu palkata työttömiä lyhyisiin työsuhteisiin voi olla olemassa, mutta käytännössä lyhyeen työsuhteeseen palkkaaminen voi osoittautua yrittäjälle mahdottomaksi, Juvonen huomauttaa.

Perehdyttäminen vaatii henkilöstöä

Juvonen muistuttaa, että lyhyenkin työsuhteen aikana henkilö tarvitsee perehdytystä ja neuvontaa, tähän velvoittavat jo työturvallisuussäännöt ja -ohjeet. Pienyrittäjän ei ole välttämättä mahdollista lohkaista henkilöstöä tällaiseen perehdyttämiseen.

– Suomalainen yrittäjä on hyvin vastuullinen ja olen tavannut erityisesti monia pienyrittäjiä, jotka kokevat suurta vastuuta palkata työntekijöitä. Työttömyys on työttömälle ahdinko, jonka ennaltaehkäisyyn ja vastaiskuun myös yrittäjät haluavat tehdä toimia. Pienyrittäjän resurssit eivät välttämättä siihen kuitenkaan riitä ja nämä tuntemukset voivat olla myös yrittäjälle raskaita.

– Hallitus on sysännyt suurta vastuupalloa suomalaisille pk-yrittäjille aktiivimallin toteutumisesta ja tämä on täysin vääränlaista toimintaa. Yrittäjä on unohdettu täysin. Miten hallitus aikoo mahdollistaa sen, että yrittäjä voi palkata työttömän työnhakijan hyvinkin lyhyeksi aikaa? Juvonen kysyy.

Epäinhimillisyyttä monella saralla

Juvonen ihmettelee, ettei työllistävän yrittäjän tilanne osana aktiivimallia tullut esiin eduskunnan eilisissä puheenvuoroissa.

– Olisin esittänyt kysymyksen, mikäli olisin saanut puheenvuoron. Olen valmistelemassa hallitukselle aiheesta kirjallista kysymystä, sillä niin tärkeä tämä yrittäjän näkökulma mielestäni tässä asiassa on.

– Aktiivimallista on pahimmillaan tulossa loukku, joka laukeaa siihen, että yrittäjä kyllä haluaisi palkata työntekijän, mutta ei siihen resurssien puuttuessa kykene. Kyseessä on siis malli, joka aiheuttaa epäinhimillisyyttä ja murhetta monella saralla, Juvonen muistuttaa.

SUOMEN UUTISET