Perussuomalaisten valiokuntaryhmä perustuslakivaliokunnassa ei nähnyt yksityiskohtaisessa mietintökäsittelyssä perustetta sille, että sellaiselle EU:n kansalaiselle, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, mutta joka asuu Suomessa, myönnettäisiin nykykäytännöstä poiketen äänioikeus Suomessa järjestettävissä eurovaaleissa. Kotikunta on perussuomalaisten mielestä edellytys äänioikeudelle.

Valiokuntaryhmä päätyi jättämään vastalauseen, jossa se esittää, ettei hallituksen antamaa lakiehdotusta hyväksytä. Kyse on periaatteesta, jossa ei myönnetä erivapauksia esimerkiksi EU:n työntekijöille. Valiokuntaryhmä korostaa nyt käytävien eurovaalien kansallista luonnetta eikä hyväksy kosmopoliittista ja viralliseen asuinpaikkaan sitoutumatonta ”maailmankansalaisuutta” äänioikeuden perustana.

– Perustuslakivaliokunta ei näe tarvetta eikä perusteita muuttaa vaalilakia ehdotetulla tavalla, koska Suomessa asuvilla ulkomaalaisilla on voimassa olevan lain mukaan mahdollisuus olla jonkin kunnan asukas siten, että hän on myös kirjoilla kyseisessä kunnassa. Toisin sanoen ei ole olemassa mitään laillista estettä sille, että Suomessa asuvalla Euroopan unionin kansalaisella niin halutessaan olisi kotikunta Suomessa, jolloin hän nykyisen vaalilain mukaan on äänioikeutettu Suomessa järjestettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa, Vesa-Matti Saarakkala, Kimmo Kivelä ja Tom Packalén toteavat tänään jätetyssä vastalauseessaan ja ehdottavat lakiehdotuksen hylkäämistä.

PS VERKKOTOIMITUS