Elinkeinoelämän keskusliiton eurovaalipaneelissa käytiin läpi muun muassa ilmastoasioita. EK vaatii sitoutumista hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2050 mennessä, mutta korostaa, että EU:n on pystyttävä sitouttamaan myös maailman muut suuret taloudet päästövähennyksiin. Perussuomalaisista tenttiin osallistui puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Keskiviikon paneeliin osallistuivat myös Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Mauri Pekkarinen ja Henna Virkkunen.

EK:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark kertoi avajaispuheenvuorossaan, että EU:n on päätettävä pitkän aikavälin ilmastotavoitteensa tämän vuoden aikana. EK:n näkemys EU:n ilmastotavoitteista on hyvin kunnianhimoinen:

– Meidän mielestämme EU:n pitäisi sitoutua hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2050 mennessä, Lundmark sanoi. Jäsenmaat eivät ole vielä yksimielisiä siitä, onko tavoite realistinen ja voidaanko siihen sitoutua. Meidän mielestämme pitää voida.

EK:n puheenjohtaja totesi kuitenkin, että EU voi kulkea edellä, mutta ei voi yksin tehdä riittävästi ilmastomuutoksen hillitsemiseksi.

– Euroopan on löydettävä keinot sitouttaa maailman muut suuret taloudet kasvihuonepäästöjen vähentämiseen, Lundmark sanoi.

Lundmark korosti sitä, että Kiina, Intia ja Yhdysvallat on saatava mukaan vähentämään päästöjään.

Paneelikeskustelussa hiilitulleista puhuttaessa myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho toi esille suurimpien saastuttajien roolin.

– Kiinassa ja Intiasssa päästöt kasvavat räjähdysmäisesti koko ajan, Halla-aho muistutti.

– Päästökauppa on sysännyt teräksen tuotantoa Kiinaan, mikä ei ole hyvä asia.

Sama pätee Halla-ahon mukaan sellutehtaisiin, joista on hallitusneuvottelujen yhteydessä puhuttu paljon.

– On parempi vaihtoehto, että Suomi tuottaa kestävällä ja vastuullisella tavalla sellua täällä, kuin että annetaan Kiinan parturoida Etelä-Aasian sademetsiä ja tuottaa se sama tuote siellä, Halla-aho kiteytti.

Videotallenne EK:n kevätkokouksen vaalipaneelista on katsottavissa tästä linkistä.

SUOMEN UUTISET