Verkossa vellova aggressiivinen ”suvaitsevaisuus” ei liene jäänyt keneltäkään huomaamatta. Vapaa toimittaja Maria Syvälä syventyi yhteisöön, joka kylvää eripuraa ja vainoaa toimittajia – valtion avokätisellä avustuksella.

”Hei, olen kahdesti yrittänyt liittyä Rasmukseen. Pyyntöäni ei hyväksytä. Onko sille jokin syy?”

Facebook-ryhmän ylläpitäjä ei vastannut. Toistin kysymyksen kuukauden päästä, syyskuussa 2016. Ei vastausta. Sivustolla pyydettiin ilmoittamaan sähköpostitse, mikäli jäsenyyspyyntöä ei hyväksytä viikossa.

Syksyn mittaan lähetin uusia pyyntöjä liittyä tähän 14 000 ihmisen valtakunnalliseen rasismin ja muukalaispelon vastaiseen verkostoon. Kaikki pyynnöt hylättiin eikä selityksiä annettu, mitä nyt sivuston reunassa yleisesti:

”Pyyntöjen käsittely voi venyä sen takia, että Facebook-profiilisi ei kerro sinusta julkisesti tarpeeksi tietoa tai sen sisältö antaa aihetta epäillä, että jäsenyytesi tarkoituksena olisi edistää rasismia tai muukalaispelkoa.”

Yhdistykselle lähettämäni sähköpostit tulivat bumerangina takaisin, koska yhdistyksen kotisivu oli lakannut toimimasta jo viime keväänä. Sivu ei toimi edelleenkään.

ANTIFASISTI-JAFI SAI KENKÄÄ RASMUKSESTA

Joulukuussa suomenkurdi Kamal Palani Jafi postasi kokemuksistaan sen jälkeen, kun hänet oli lakaistu ulos Rasmus-ryhmästä. Palani Jafi oli avannut sivuilla monia islamisteihin liittyneitä keskusteluja.

– Yritin murtaa jäätä tuomalla esille asioita, joista on vaikeaa puhua ja joista ei juurikaan kirjoitella mediassa, Palani Jafi kertoo syyksi sille, miksi hänet ilman varoitusta ja yhteydenottoa poistettiin ryhmästä ja estettiin kommentoimasta.

Palani Jafi todettiin rasmuskelvottomaksi, vaikkei hän profiloidu rasistiksi. Hän on antifasisti, joka rakastaa kissoja ja lukemista. Hän on toiminut Suomen Rauhanpuolustajissa ja varapuheenjohtajana sekä Kurdiliitossa että Vantaan demarinuorissa. Viitisen vuotta sitten Palani Jafi perusti someryhmän nimeltään ”Vasemmiston ja oikeiston rasismin vastainen ryhmittymä”.

Uskovainenkin hän on, muttei muslimi.

– Tämän mainitsen, koska nimeni ja kasvojeni perusteella minua luullaan aina muslimiksi, Palani Jafi korostaa.

TAVALLAAN RASISTINEN TAI JOTAIN

Rasmus-ryhmästä erotettu Palani Jafi yritti keskustella ylläpitäjän kanssa. Moderointitiimi oli arvioinut Jafin postanneen muslimivastaista materiaalia.

Ylläpitäjän sanoin: ”En sanonut avauksiasi rasistisiksi, vaan sanoin, että nostit esille kysymyksiä, joita rasistit päivästä toiseen nostavat. Tapasi esittää ne ei ollut rasistinen, mutta se ei kuitenkaan ollut sopivaa materiaalia ryhmässämme käsiteltäväksi.”

Tavallisten muslimien eteen päivittäin työtä tekevä Palani Jafi vastasi olevansa hämmentynyt syytteistä: ”Miksi liität minut rasisteihin? Olemme kuitenkin samalla puolella ja uskomme molemmat suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoon.”

Ylläpitäjä, yhdistyksen hallituksen jäsen Reija Härkönen päätti keskustelun siihen: ”Minusta sinä käyttäydyt tässä keskustelussa epäkunnioittavasti ja ikävästi… Hyvää illan jatkoa.”

ISLAMISMIKRITIIKKIÄ VAI ITSESENSUURIA?

Kriittiset kommentit islamismista näyttävät olevan Rasmus-ryhmälle kova paikka. On kai pidettävä kieli keskellä suuta, jotta kykenee samanaikaisesti miellyttämään kaikkia verkoston tukijoita.

Kamal Palani Jafi kertoo saaneensa kuvan, että hänen pitäisi sulkea suunsa poliittisesta islamista.

Hän ei kuitenkaan suostunut itsesensuuriin, eikä suostu jatkossakaan. Hänelle antifasismi nimittäin tarkoittaa kaikkien niiden ideologioiden vastustamista, jotka pyrkivät pelolla, vihalla ja väkivallalla vaikuttamaan yhteiskuntaamme. Poliittinen islam on sitä.

– Emme voi puolustaa tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja demokratiaa siten, että kiellämme keskustelut terrorismista, ääriliikkeistä ja muista väkivaltaisista ideologioista.

TOIMITTAJA PERTTI RÖNKÖSTÄ LEIVOTTIIN RASISTI

Vuodenvaihteessa Rasmuksen tulilinjalle joutui vuorostaan vapaa toimittaja ja kirjeenvaihtaja Pertti Rönkkö.

Rasmuksessa paheksuttiin, kun Rönkkö linkitti ”Havaintoja Saksanmaalta”-sivulleen uutisia, jotka avaavat maahanmuutto- ja pakolaisteemaan toisenlaisia näkökulmia kuin suomalaisessa mediassa. Tätä pidettiin Rasmuksessa rasismin lietsomisena.

Erityishuomion kohteeksi nostettiin Rönkön tammikuun alussa Ylelle toimittama ulkomaanlehtikatsaus. Siinä hän oli kertonut, mitä eräät saksalaiset päämediat kirjoittivat Berliinin tuhoisasta terrori-iskusta, Kölnin uudenvuodenyön turvatoimista, ajankohtaisesta pakolaistilanteesta ja valeuutisista.

Rasmus-ryhmässä käynnistyi paikka paikoin primitiivinen keskustelu, jonka eräässä puheenvuorossa Rönkköä syytettiin rasistiksi.

– Keskustelussa pohdittiin avoimesti mahdollisuuksia saada Yle lopettamaan yhteistyö kanssani, Rönkkö ihmettelee.

Sivustolle liitettiin alatyylisiä keskustelunpätkiä ja linkitettiin vihakirjoituksia tarkoituksena antaa ymmärtää, että ne edustaisivat toimittajan ajatusmaailmaa.

– Yhden perättömän väitteen mukaan olisin vuosien ajan kirjoittanut nimimerkillä tuhansia rasistisia kirjoituksia Hommafoorum-sivustolle.

Rönkkö yritti oikaista virheitä.

– Kun pyysin tietoja yhdistyksen taustajärjestöistä ja rahoittajista, pääsyni sivustolle estettiin.

ELIITIN OMA VIHARYHMÄ?

Rönkön tapauksessa ei keskitytty itse asiaan eli vähentämään rasismia, vaan koetettiin lynkata yksittäinen toimija, minkä jälkeen käytiin keskustelua keskustelusta.

Rasisminvastustajat turvautuivat rasistisiin aseisiin: luokitteluun, leimaamiseen, yleistämiseen, huhupuheiden levittämiseen, poissulkemiseen ja jopa valehteluun. Hyvään pyrkivä ”nallekerho” toimi eliitin omana vihajulkaisuna.

Rasmus-ryhmään kuuluu lukuisia tunnettuja poliitikkoja, tutkijoita, taiteilijoita, blogisteja ja toimittajia. Ne tunnetut suomalaiset, jotka vain seuraavat keskustelua siihen millään tavoin puuttumatta, antavat hiljaisen hyväksyntänsä osin asiattomalle keskustelulle.

Rönkön kohtelusta syntyi somekohu ja tämän seinällä käytiin vilkas keskustelu siitä, miksi osittain julkisella tuella toimiva yhdistys ylläpitää myös aggressiivisia muotoja saanutta sivustoa. Pohdittiin, minkälaiseen maailmankuvaan yhdistyksen työ oikein perustuu.

Ihmeteltiin, miksi julkisen vallan rahoittama Rasmus ry tukee poliittisen ja virkamieseliitin monikulttuuriagendaa leimaamalla sen kriitikot rasisteiksi.

VALTION RAHOITTAMAA VIHAA?

Rasmus-verkosto perustettiin Ihmisoikeusliitto ry:n suojeluksessa vuonna 2002. Tarkoitus on olla antirasistisen ja muukalaispelonvastaisen työn kattojärjestö, joka edistää rasisminvastaista työtä tekevien tahojen verkostoitumista ja vaikuttaa ihmisten asenteisiin.

– On perusteltua kysyä, miten yhdistyksen ja sivuston toiminta vastaa avustusanomuksissa esitettyjä tavoitteita, toimittaja Rönkkö painottaa.

Rasmus ry on saanut julkista rahoitusta, esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) veikkausvoittovaroista yhteensä 85 000 euroa projektiapurahoja vuosina 2014 ja 2015. Kyseisen Kaamos-projektin tavoitteena oli vaikuttaa positiivisesti nuorten asenteisiin monikulttuurisuutta kohtaan.

Vuoden 2012 jälkeen OKM ja Taiteen edistämiskeskus (Taike) ovat myöntäneet yhdistykselle yhteensä 44 000 euroa monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastustamiseen. Esimerkiksi viime vuonna Rasmus sai Taiken 660 000 euron potista 15 000 euroa kulttuuritoimintaan ja hankkeeseen nimeltään ”Mediasivistyksellä rasismia vastaan”.

Pohdittavaksi jää, ovatko toimittaja Pertti Rönkköön kohdistuneet herjaukset osa uutta mediasivistystä. Jopa yhdistyksen hallituksen jäsen Jori Eskolin toivotti blogissaan voimia rasistina pitämälleen Rönkölle. Sen jälkeen hän paheksui ihmisiä, jotka lietsovat vihaa.

Säätiöiden yhdistykselle antamasta rahoituksesta ei ole kattavaa selvitystä, mutta ainakin Helsingin Etelärannassa majaileva Pluralismisäätiö on tukenut Rasmus ry:tä säännöllisesti lähes perustamisvuodestaan lähtien. Vuosina 2013–2015 saadut tuet ovat yhteensä 11 100 euroa. Apurahaa on myönnetty esimerkiksi kouluvierailuiden järjestämiseen.
Hallituksen jäseniltä tiedusteltiin, kuinka suuri rooli yhdistyksellä on SPR:n ”Ei rasismille!”-hankkeessa, jolle Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi 1 454 000 euroa vuosina 2013–17.

Hallituksen varapuheenjohtaja Daryl Taylor vastasi: ”Tähän en pysty varmuudella vastamaan, kun en ole ollut mukana kyseisessä työssä.”

Hänen mukaansa toiminnanjohtaja Mona Magi on ilmoittanut yhdistyksen saaneen ”Ei rasismille!”-hankkeen yhteydessä järjestämiensä tai tukemiensa tapahtumien kustannusten kattamiseksi yhteensä 1 660 euroa vuosina 2014–2015.

Rasmus ja Rasmus-Tampere on mainittu SPR:n 16 yhteistyökumppanin joukossa hankkeessa, jonka tarkoitus on kehittää rasisminvastaista kansalaistoimintaa.

TUHOISA TOIMINTATAPA

Rasmus ry:n tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, mutta Kamal Palani Jafin mukaan ryhmän syrjivät toimintatavat pahentavat asioita entisestään.

– Yhdistyksen sisällä tätä asiaa ei ole huomattu tai sitten ei tajuta tuhoisan toimintatavan vaikutuksia, Palani Jafi epäilee.

Hän tuntee valtavasti ihmisiä, jotka tekevät päivittäin arvokasta työtä rasismin kitkemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

– Tämän työn päälle Rasmus-ryhmä on kusemassa, vaikka heillä on samat tavoitteet, Palani Jafi sanoo.

Hän ei halua rasisminvastustamisen monopolisoimista sellaisille rasisminvastustajille, jotka eivät pyri keskustelevaan yhteiskuntaan ja joille sananvapauden rajat tulevat herkästi vastaan.

ELÄMME AHDASMIELISIÄ AIKOJA

Myös Pertti Rönkkö on seurannut huolestuneena, miten suomalainen henkinen ilmapiiri on muuttumassa pelottavan ahdasmieliseksi ja toisenlaisia näkökantoja pelkääväksi.

– Vielä joitakin vuosia sitten en olisi voinut edes kuvitella, että eräänä kauniina päivänä saksalainen keskustelukulttuuri ja journalismi kelpaavat esikuvaksi aikoinaan lehdistönvapaudestaan ja laatumediastaan kuuluisalle Suomelle.

Häntä hämmästyttää Rasmuksen liikkeelle sysäämään keskusteluun latautunut vihamielisyys.

– Jokaisen ihmisen kohtaaminen arvokkaana yksilönä kuuluu eurooppalaisiin arvoihin. Jos tälle teemalle pyhittäytynyt, julkisin varoin tuettu sivusto toimii – kuten ainakin tässä jupakassa – omia päämääriään vastaan, niin asia on nostettava julkiseen keskusteluun.

Rasmuksen vihamielisyys ei ole linjassa esimerkiksi SPR:n ”Ei rasismille!”-hankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on yhdistää eri tahot monipuolistamaan keskustelua rasismista: ”Ehkäisemme vihapuheen lisääntymistä ja sen juurtumista suomalaisen yhteiskunnan pysyväksi puhekulttuuriksi.”

Rönkkö toivoo hartaasti, että pohjakosketuksista olisi apua Rasmukselle sen toiminnan kehittämisessä.

RASMUS ry hallitus 2016: Daryl Taylor (vpj), Christian Thibault, Habiba Ali, Reija Härkönen, Jori Eskolin, Ossi Mäntylahti

RASMUS ry hallitus 2015: Olga Lappi (pj), Daryl Taylor (vpj), Thomas Elfgren, Michaela Moua, Ossi Mäntylahti, Habiba Ali (varajäsen), Ira Grandén (varajäsen)

whitepixel

Maria Syvälä