Suomen somalialaisten liiton hakemukset yli 400 000 euron lisärahoituksesta eivät menneet läpi, kun Veikkaus Oy jakoi pelituottorahoja. Rahahanat pysyivät suljettuina myös parilta muulta somalijärjestöltä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on helmikuun alussa ministeri Pirkko Mattilan johdolla myöntänyt Veikkaus Oy:n pelituotoista yhteensä 317,6 miljoonaa euroa avustuksina sosiaali- ja terveysalan kansalaistoimijoille. STM päätti Veikkauksen voittovaroista jaettavista Stea-avustuksista helmikuun alussa. STM myönsi avustukset Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ehdotuksen pohjalta.

Stea-avustukset ovat käytännössä sama asia kuin toimintansa jo lopettaneen RAY:n avustukset. RAY yhdistyi vuoden alussa osaksi valtion uutta rahapeliyhdistystä, jonka nimi on Veikkaus Oy. Nykyisessä organisaatiossa entisen RAY:n tehtäviä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksien käsittelyn osalta hoitaa STM:n yhteyteen perustettu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), joka toimii STM:n alaisuudessa.

Suurin potti sairaille ja vammaisille

Sairaus- ja vammaisjärjestöt sekä terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt saivat suurimman potin Veikkaus Oy:n myöntämistä varoista. Näiden sektorien toimijoille luovutettiin yli 150 miljoonaa euroa, joka on lähes puolet kaikista avustuksina myönnetyistä varoista.

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöille sekä lapsi- ja perhetyön järjestöille myönnettiin yhteensä lähes 90 miljoonaa.

Hallituksen sosiaalipolitiikan kärkihankkeisiin on nostettu lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden poistaminen. STM:n myöntämät avustukset ja avustuspäätösten painotukset heijastavat vahvasti hallitusohjelman linjauksia.

Ministeri Mattila kertoi jo tammikuussa, että avustustoiminnan ytimessä tulee olemaan hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen ja sen alla tärkeitä kohdennuksia ovat erityisesti lapsi- ja nuorisotyö, sekä syrjäytymisen ehkäiseminen eri tavoilla.

Tuetaan asunnottomia ja perhehoitoa

Avustuspäätöksistä voi nostaa esille joitakin järjestöjä. Esimerkiksi kehitysvammaisten palvelusäätiölle myönnettiin avustuksia kaikkiaan yhdeksään eri kohteeseen. Säätiölle myönnettiin 2,4 miljoonaa tukiasuntojen hankintaan kehitysvammaisille henkilöille koko Suomen alueella. Tällaisiin asuntoihin asukkaat valitaan sosiaalisin, terveydellisin tai taloudellisin perustein. Lisäksi säätiö sai varoja useisiin erilaisiin palveluhankkeisiin.

Suomen Parkinson-liitolle myönnettiin 679 000 euroa liiton toiminnan erilaisiin tarkoituksiin. Liitto toimii Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän omaistensa elämänlaadun parantamiseksi.

Asunnottomien tukena toimivalle Y-säätiölle myönnettiin 5,1 miljoonaa euroa seitsemään eri kohteeseen. Summasta 3,6 miljoonaa euroa on kohdistettu tukiasuntojen hankinta- ja korjausmenoihin erityisryhmille olemassaolevasta asuntokannasta pääkaupunkiseudulta.

Perhehoidon asiantuntijajärjestölle Perhehoitoliitto ry:lle myönnettiin eri tarkoituksiin yhteensä 660 000 euroa. Liiton toiminnan painopisteitä ovat perhehoidon toiminnan tukeminen ja kehittäminen sekä perhehoidosta tiedottaminen.

Somaliliitot hakivat satojatuhansia euroja

Avustusta sai yhteensä 850 yleishyödyllistä sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja säätiötä yhteensä 1834 kohteeseen kaikkiaan 317,6 miljoonaa euroa. Haettujen avustusten yhteismäärä oli 471,1 miljoonaa euroa, joten monien toimijoiden hakemukset eivät sellaisenaan tai ollenkaan menneet läpi.

Esimerkiksi Suomen somalialaisten liitto (somaliliitto) on viime vuosina saanut huomattavia summia julkisia varoja erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin. Tällekin vuodelle somaliliitto saa Veikkaukselta 250 000 euroa kolmeen erilaiseen hankkeeseen, jotka erityisesti edistävät somalialaistaustaisen nuorison työllistymistä.

Näiden rahojen lisäksi somaliliitto oli hakenut kolmeen eri kohteeseen lisää varoja lähes 400 000 euron edestä, mutta nämä hakemukset eivät menneet enää läpi.

Rahaa ei myönnetty ollenkaan Suomen somalinuorten sateenvarjo ry:lle, joka haki erilaisiin hankkeisiin varoja yli 130 000 euron edestä.

Ilman rahaa jäi myös Somalien kulttuuri- ja perheyhdistys ry, joka haki 160 000 euron rahoitusta hankkeelleen maahanmuuttajien terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ohjeistamalla ja opastamalla maahanmuuttajille erilaisia hoitopolkuja.

Kyseinen yhdistys on aiemminkin hakenut veikkausvoittovaroja erilaisiin kulttuuriprojekteihin, mutta rahaa ei ole herunut.

ILKKA JANHUNEN