SDP:n jäsenyydestä luopunut erikoislääkäri Mikko Paunio perusteli puoluevaihdostaan Uuden Suomen blogissaan sen verran rankoilla sanakäänteillä, että sensuuri iski hetken päästä. Poistettu kirjoitus löytyy kuitenkin myös Oikean Median sivuilta.

Perussuomalaisiin siirtynyt Paunio moittii kirjoituksessaan SDP:n omaksuneen äärivasemmistolainen opin, jonka mukaan valkoinen heteroseksuaalinen mies on syyllinen kaikkeen maailmassa esiintyvään yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen ja sortoon.

Paunion mukaan perinteinen, ihonväriin perustumaton tasa-arvoajattelu on Suomessa murentunut. Tilalle on tullut oppiin perustuva yhdenvertaisuusajattelu, jota eri instituutiot pakkosyöttävät.

Paunio jatkaa: ”Molemmin puolin Atlanttia maltillinen vasemmisto on kutistunut ja valtaa näissä puolueissa ovat enenevästi ottaneet nuoret äärivasemmistolaiset identiteettipoliitikot ja heidän innokkaat liittolaisensa tiedotusvälineissä. Tämä on merkinnyt sitä, että entiset demaripuolueet ovat lakanneet olemasta omalla työllään elävien tavallisten ihmisten kansanpuolueita. Demaripuolueista molemmin puolin Atlanttia on tullut osa valtaeliittiä, joka tarrautuu valtaan kyseenalaisin keinoin. Keinovalikoimaan kuuluu tekohurskastelu, moraaliposeeraus hyvesignalointeineen ja kaksoisstandardeineen. Keinovalikoimaan kuuluu myös epäinhimillisen vaino- ja kieltokulttuurin (engl. cancel culture) hengessä erimielisten mielivaltainen nimittely äärioikeistolaisiksi, rasisteiksi, fasisteiksi, natseiksi, homo-foobeiksi, islamofoobeiksi, transfoobeiksi, naisvihaajiksi tai viime aikoina enenevästi Q-anoneiksi.”

Paunion mukaan SDP:n ja muiden puolueiden omaksuma oppi on tehnyt suomalaisista miltei muukalaisia omassa maassaan.

Koko kirjoitus luettavissa Oikeassa Mediassa >

SUOMEN UUTISET