Euroopan komissio ja Euroopan keskuspankki EKP ovat tutkimassa eteläeurooppalaispankkien poikkeavaa käytäntöä laskea pääomapuskureihinsa niin sanottuja ”laskennallisia verosaamisia”. Näitä ”pääomaeriä” muodostuu silloin, kun pankit tekevät tappioita. Tappiot voidaan vähentää verotuksessa.

Kyseisten erien luonteesta johtuen valtiot joutuisivat kuitenkin pääomittamaan pankit, jos ne ajautuisivat maksuvaikeuksiin. Komissio ja EKP pitävätkin menetelmää ”laittomana valtionapuna”. Poikkeavaa laskentatapaa käytetään Kreikan, Italian, Espanjan ja Portugalin pankeissa.

Talouslehti Financial Timesin mukaan kyseenalaisia eriä olisi Etelä-Euroopan pankeilla peräti yli 40 miljardin euron edestä. Kreikkalaispankkien kokonaispääomasta laskennallisia verosaamisia voi olla jopa 30-40 prosenttia.

EKP on FT:n mukaan miettimässä korkeampia pääomavaatimuksia poikkeuksellista laskentatapaa käyttäville maille. EU sen sijaan miettii radikaalimpaa ratkaisua, ja on harkitsemassa laskennallisten verosaamisien jättämistä kokonaan pääomapuskureiden laskennan ulkopuolelle.

Tämä voisi tuoda uuden iskun Etelä-Euroopan hauraille pankeille. EU:n kilpailuviranomaiset ja jäsenmaat ovat aloittaneet neuvottelut pankkien pääomakiistassa.

Henri Myllyniemi