Joka kymmenes EU-maan työläinen elää köyhyysrajan alapuolella. Työväestön köyhyys ei kohentunut vuodesta 2016, vaikka vuosi 2017 oli monessa mielessä parhain talousvuosi kymmeneen vuoteen. Sen lisäksi työläisten määrä rikkoi ennätyksen. Mikä on vialla?

Talouslehti Financial Times arvelee, että talouskasvu hyytyy ensi vuonna. Se luo lisähaasteita EU-maiden kansalaisille päästä kiinni hyväpalkkaiseen työhön. Se taas saattaa lisätä Ranskan keltaliivien kaltaisia protesteja, lehti arvioi.

Köyhyysloukkuun on monta syytä. Työtunteja ei kerry tarpeeksi, perheissä on vain yksi palkkatyöläinen, palkat ovat alhaalla, hinnat kohoavat ja sosiaalietuuksia on karsittu monissa maissa.

Työväestön köyhyys kasvaa kaikissa ryhmissä

Koska syitä kasvaneeseen työväestön köyhyyteen on useita, köyhyyden kasvu näkyy laajalla rintamalla. Köyhyys ei koske vain määräaikaisissa työsuhteissa olevia. Pätkätyöläisten köyhyys on kuitenkin kasvanut suhteellisesti eniten kymmenen vuoden tarkastelujaksolla. Siitä huolimatta kaikkien työsopimusryhmien työläisten köyhyys on kasvanut.

Lähes joka kuudes osa-aika- tai pätkätyöläinen kituuttelee köyhyysrajan alapuolella vuoden 2017 tilastojen mukaan. Itsensä työllistäneiden joukossa joka neljäs on pudonnut köyhyysrajan alle.

– Hyvin usein itsensä työllistäneillä ei ole oman työpanoksensa lisäksi muuta myytävää ja he joutuvat tarttumaan siihen työhintaan, mitä he saavat, Euroopan ammattiyhdistysliike European Trade Union Confederationin valtioliittosihteeri Esther Lynch kertoo.

Eurokriisi runteli työläisiä kriisimaissa

Tilastojen mukaan pahimmin työväestön köyhyys iski eurokriisimaihin. Espanjassa ja Italiassa työväestön köyhyysuhka koskee useampaa kuin joka kymmentä työläistä. Näissä maissa kaksi kolmesta osa-aikaisesta työläisestä haluaisi tehdä useampia työtunteja kuin mitä heille tarjotaan.

Vertailun vuoksi Saksassa ja Isossa-Britanniassa pakon edessä osa-aikaisia töitä joutuu tekemään hieman yli kymmenen prosenttia työläisistä.

Ranskassa on niin ikään keskimääräisesti useampi työläinen pakotettu vähempiin työtunteihin kuin mitä he tahtoisivat. Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa osa-aikatyö on yleisempää kuin EU-maissa keskimäärin. Saksassakin työläisten köyhyysloukkuun juuttuneita on lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2005. Nyt heitä on 9,1 prosenttia työväestöstä.

Henri Alakylä