EU:n oikeusministerit käsittelevät terrorismin torjuntaa EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa Brysselissä 10.-11. maaliskuuta. Oikeusasioissa Suomea edustaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Oikeusministerien on tarkoitus hyväksyä terrorismirikoksia koskeva direktiiviehdotus, jonka EU:n komissio teki joulukuussa 2015. Ehdotus valmisteltiin poikkeuksellisen nopeasti osana EU:n vastausta terrorismin aiheuttamaan uhkaan.

Uusi direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot kriminalisoimaan terroristisessa tarkoituksessa tapahtuvan matkustamisen EU:n ulkopuolelle sekä tällaisten matkojen rahoituksen, järjestämisen ja edistämisen. Direktiivi korvaa nykyisin voimassa olevan terrorismin torjuntaa koskevan EU:n puitepäätöksen ja täydentää sitä.

Rikoslakia muutetaan Suomessa

Lopullisesti direktiivi hyväksytään Euroopan parlamentin kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen. Tavoitteena on hyväksyminen kesällä 2016.

Suomessa on parhaillaan vireillä rikoslain muuttaminen siten, että säädetään rangaistavaksi matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustamisen rahoittaminen. Tämä mahdollistaisi nykyistä tehokkaamman puuttumisen ulkomaille matkustavien terroristitaistelijoiden toimintaan, myös matkustamista jo ennalta estävästi. Lainsäädäntöhanke liittyy YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan vuodelta 2014.