EU:n ”nuukana nelikkona” tunnetuttujen Ruotsin, Tanskan, Hollannin ja Itävallan valtionjohtajat kirjoittavat talouslehti Financial Timesissa, etteivät EU:n 750 miljardin euron elpymisrahaston avustusrahat jakaannu oikeudenmukaisesti. Suorat avustukset tahtovat kohdentua tehottomasti. Lainarahaa ei sen sijaan käytettäisi kuin tarpeeseen.

Nelikon mielestä talouskasvuun tähtäävä vastuullinen toiminta on ensisijaisen tärkeää. Rahaa ei pitäisi käyttää toimimattomiin ja vanhoihin rakenteisiin. Lainaraha ei ohjaudu herkästi tällaisiin rakenteisiin. Sen vuoksi tuen pitäisi olla lainamuotoista.

EU:n tulee maksaa tukirahat takaisin

EU ei omista rahasampoa. Nelikko painottaa tukirahoituksen merkitsevän EU:n velkaantumista. Maista on vastuutonta, jos 500 miljardia euroa heitetään kankkulan kaivoon.

Tulevat sukupolvet joutuvat nämä rahat maksamaan takaisin. Nelikon mielestä siksi on ehdottoman tärkeää, että rahoilla uudistetaan Eurooppaa tehokkaammaksi. Sen myötä elvytyspaketti on helpompaa maksaa aikanaan takaisin.

Maat huomauttavat, että jäsenmaiden lainarahoituksesta ei olla tekemässä tiukan ehdollista, vaan lainarahan ehdot pysyvät mahdollisimman keveinä. Eurokriisin aikana tukilainat olivat tiukan ehdollisia.

Nelikko muistuttaa, että tällä erää kriisi koskee jokaista jäsenmaata. Tuen lainamuotoisuus johtaa siihen, että tukiluottoja nostetaan jäsenmaissa vain juuri sen verran kuin on tarpeen. Esimerkiksi Irlannin talouden arvioidaan supistuvan kahdeksan prosenttia, mutta tukirahaa olisi tarjolla vain hieman reilun miljardin euron verran komission nykyisten kriteereiden mukaan.

Henri Alakylä