Euroalueen kuluttajahinnat nousivat Eurostatin mukaan 0,8 prosenttia vuodentakaisesta, ja tämä vahvisti euroa. Viime vuoden lokakuusta alkaen yhteisvaluutta-alueen inflaation vuosimuutos on ollut alle prosentissa. Euroopan keskuspankin inflaatiotavoite on asetettu lähelle kahta prosenttia. Tätä mandaattiaan EKP ei ole pystynyt toteuttamaan yli vuoteen.

Ekonomistit arvelivat euroalueen matalan inflaation putoavan hieman. Koska odotukset eivät täyttyneet, lähti euro ripeään nousuun. Eurolla saa 1,38 Yhdysvaltain dollaria.

Seuraukset ovat harmittavan ristiriitaisia. Toisaalta on hyvä, että deflaatiopelot eivät yltyneet, mutta euron kurssi on alemmillakin tasoilla aiheuttanut harmaita hiuksia. Korkeampi euron kurssi heikentää euroalueen ulkopuolelle myytävien tuotteiden kilpailukykyä. Deflaatio puolestaan nostaisi velkojen reaalista hintaa – ja moni euromaa kamppailee suunnattomien velkavuoriensa kanssa.

EKP:n toinen huoli on alueen pankkien luottosupistuminen. Lisäksi kuluttajien näkemys mahdollisesta deflaatiosta on noussut, mikä voi jarruttaa kulutusta, ja pahentaa euroalueen talousnäkymiä vielä entisestäänkin.

Henri Myllyniemi