Euobserver kertoo, että useat europarlamentaarikot haluaisivat hajoittaa Euroopan komissiosta, Euroopan keskuspankista ja kansainvälisestä valuuttarahastosta koostuvan”troikan”. Troikka valvoo euroalueen tukipaketteihin ajautuneiden maiden tukiohjelmia. Hajoittamista vaativat europarlamentaarikot katsovat, että eurooppalaisten elimien tulee olla parlamentin valvonnan alaisia. Nykyisellään troikka ei ole demokraattisessa ohjauksessa.

Troikan yhtenä rahoittajana toimii Euroopan vakausmekanismi EVM, joka ei ole tilivelvollinen Euroopan parlamentille. EVM:n johtaja Klaus Regling kertoo kaavailleensa EU:n alaista kriisirahastoa ”seuraavien vuosikymmenten aikana”. Mepeille tällainen vuosikymmenten kaari on turhan pitkä. Troikan hajoittamisessa nopeampaa tempoa toivovilla mepeillä on ajatuksena, että hajoitus tapahtuisi jo Kreikan puheenjohtajakaudella.

Nykymuodossaan kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n myöntämiä tukirahoja ei voida kuitenkaan alistaa Euroopan parlamentille. IMF on tullut yhä kriittisemmäksi tukiohjelmien toimivuudesta, ja sen on huhuttu jopa lähtevän kokonaan pois euromaiden tukiohjelmista.

Tagit