Arvostettu talouslehti Financial Times nostaa esille sukupuolten poliittisen erkaantumisen uutena globaalina ilmiönä. Selvitykset eri puolilta maailmaa kertovat samasta ilmiöstä: vasta viime vuosina nuoret naiset ovat lipuneet poliittisesti vasemmalle, ja nuoret miehet puolestaan oikealle. Aikaisemmin vastaavat erot olivat olemattomia. Merkittävänä lähtölaukauksena tälle kehitykselle pidetään vuosien takaista MeToo-liikettä, joka toi feminismin ja identiteettipolitiikan keskeiseksi osaksi nuorten naisten poliittista kulttuuria. Tätä nykyä sukupuolten väliset jyrkät poliittiset erot näkyvät myös mm. maahanmuuttopolitiikassa ja puoluekannoissa. Älypuhelinten ja sosiaalisen median kaikukammioiden arvioidaan vain kärjistävän tilannetta, sillä ne eristävät nuoret aikuiset omiin todellisuuskupliinsa ja kulttuureihinsa.

Asenneilmapiirin muutoksia on aina ollut tapana tarkastella sukupolvikokemusten kautta. Tämä koskee myös poliittista liikehdintää. Ajatellaan, että yhdessä koetut ja jaetut historialliset käännekohdat muuttavat tiettyjä ikäpolvia.

Vietnamin sodan aikainen hippiliike on kenties tunnetuin esimerkki tällaisesta vasemmistoliikehdinnästä, joka ei ollut jyrkän sukupuolittunutta. Suomessa nuorison poliittisia sukupolvikokemuksia olivat erityisesti taistolaisuus ja Teiniliitto. Myöhemmin vastaavasti kylmän sodan loppuminen avasi nuorison sydämet yleisesti länsimielisemmille virtauksille.

John Burn-Murdoch pohtii arvostetussa talouslehti Financial Timesissä, ovatko nuoria yhtäläisesti muuttavat sukupolvikokemukset historiaa: ”Miten tätä vasten tulisi tulkita selvityksiä, joiden mukaan nuorten aikuisten sukupolvi on joissain asioissa hypervasemmalla, mutta toisaalta yllättävän paljon edeltäjiään oikeammalla?”

Maailma on havahtumassa poliittiseen sukupuolijakoon

Stanfordin yliopiston vieraileva tutkija Alice Evans on yksi maailman johtavista asiantuntijoista aiheen tiimoilta. Hänen mukaansa alle 30-vuotiaat aikuiset kokevat parhaillaan jyrkkää sukupuolten välistä erkaantumista toisistaan. Datan pohjalta voisi sanoa, että niin kutsuttu Z-sukupolvi on käytännössä kaksi eri sukupolvea, ei yksi.

Nuoret miehet ja naiset jakautuvat erilleen ideologisesti. Ilmiö on havaittavissa joka mantereella. ”Kymmenet miljoonat ihmiset, jotka asuvat samoissa kaupungeissa, viettävät aikaa samoilla työpaikoilla ja samoissa luokkahuoneissa tai jopa kodeissa, eivät kuitenkaan kohtaa toisiaan vanhaan tapaan.”, Burn-Murdoch kirjoittaa.

Yhdysvalloissa gallupien data osoittaa, että vuosikymmeniä sitten poliittinen sukujupolijakauma oli minimaalista. Miehet ja naiset jakautuivat verrattain tasaisesti oikealle ja vasemmalle. Nyt 18-30-vuotiaat naiset ovat 30 prosenttiyksikköä vasemmistolaisempia kuin saman ikäiset miehet. Tämä poikkeama on ilmestynyt vain kuudessa vuodessa.

Vastaava 25-30 prosenttiyksikön ero nuorten miesten ja naisten välisessä ajattelussa löytyy myös Saksasta ja Isosta-Britanniasta. Viime vuonna Puolassa yli puolet 18-21-vuotiaista miehistä kannatti jyrkän oikeistolaista Konfederaation vapaus ja itsenäisyys -puoluetta. Saman ikäisistä naisista vain kuudesosa kannatti samaa puoluetta.

Länsimaiden ulkopuolella jako on jopa jyrkempi. Selvityksissä on saatu vastaavia tuloksia mm. Etelä-Koreasta, Kiinasta ja Tunisiasta. Tunnusomaista on, että jako on jyrkempi alle 30-vuotiaiden parissa kuin vanhempien sukupolvien keskuudessa.

#MeToo oli käännekohta, joka avasi matopurkin

Burn-Murdoch korostaa, että viime vuosikymmenen lopulla nähty kansainvälinen #MeToo-liike oli lähtölaukaus poliittiselle sukupuolijaolle. Se toi räväkän feminismin osaksi nuorten naisten kulttuuria ja yhteiskunnallista ajattelua. MeToo voimaannutti puhumaan koetuista vääryyksistä, ja ilmiö lähti laukalle yleisemmäksi identiteettipolitiikaksi.

Seitsemän vuotta MeToon ryöpsähtämisestä sukupuolten poliittisesta jaosta on tullut Burn-Murdochin mukaan itseään ruokkiva ilmiö. Selvitysten kyselydatasta käy ilmi, että useissa maissa sukupuolten välinen ideologinen jako kattaa tätä nykyä paljon enemmän kuin ”MeToo-kysymyksiä”. Miehet ja naiset ovat ryhmittyneet oikeisto- ja vasemmistoleireihin entistä enemmän sukupuolen mukaan.

Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa nuoret naiset edustavat huomattavasti vasemmistolaisempia kantoja maahanmuuttoon ja etnisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä kuin saman ikäiset miehet. Vastaavasti vanhemmat miehet ja naiset ovat näissä kysymyksissä lähempänä toisiaan.

Vielä aikaisemmin oli pitkään vallalla trendi, jossa nuoret naiset liikkuivat jyrkemmin vasemmalle, kun taas miehet olivat aatteellisesti ”paikallaan”. Nyt on havaittavissa selvemmin, että nuoret miehet ovat liikkumassa oikeammalle. Esimerkiksi Saksassa alle 30-vuotiaat miehet suhtautuvat kielteisimmin maahanmuuttoon.

”Olisi helppo sanoa, että tämä on vain vaihe, joka menee ohi. Ideologinen kuilu on kuitenkin vain kasvamaan päin. Data näyttää, että ihmisiä muuttavia poliittisia kokemuksia on mahdotonta ravistella pois.”, Burn-Murdoch kirjoittaa.

Burn-Murdochin mukaan tilannetta jyrkentää se, että älypuhelinten ja sosiaalisen median myötä nuoret miehet ja naiset elävät erillään omissa informaatioympäristöissään. Toisin sanoen, ei ole enää myytti, että nuoret erkaantuvat omiin todellisuuskupliinsa ja kulttuureihinsa.

SUOMEN UUTISET