Neurotieteilijät ovat löytäneet uutta näyttöä naisen ja miehen aivojen eroista.

Tuloksista raportoi arvostettu tiedejulkaisu PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) helmikuun numerossaan.

– Sukupuolella on merkittävä rooli aivojen kehityksessä, ikääntymisessä sekä siinä, miten psykiatriset ja neurologiset häiriöt ilmenevät, kirjoittavat tutkijat Srikanth Ryali ja Yuan Zhang ryhmineen artikkelinsa tiivistelmässä.

Tekemällään tutkimuksella he haastavat käsityksen sukupuolesta ja sukupuoliominaisuuksista ”jatkumona.”

Aivojen sukupuolieroja etsitty ennenkin

Sukupuolierot aivojen rakenteissa ja toiminnassa ja näiden erojen vaikutus käyttäytymiseen on kiinnostanut eri tieteenalojen tutkijoita aiemminkin, mutta tutkimusnäyttö ei aina ole ollut riittävän vakuuttavaa.

Luonnontieteen periaatteitten mukaan kokeitten ja siten myös tulosten pitäisi olla toistettavissa, jotta johtopäätöksiä voidaan vetää. Toistokokeet eivät kuitenkaan aina ole sellaisenaan mahdollisia joko taloudellisista tai eettisistä syitä.

Koneäly onnistui löytämään eron

Ryali ja Zhang ryhmineen analysoivat tutkimusdatan tekoälyavusteisesti ns. syväoppivia malleja käyttäen ja onnistuivat menetelmällään saamaan toistettavia ja yleistettäviä tuloksia. Niitä voidaan soveltaa esimerkiksi aiempaa tarkempien bioilmaisimien kehittämiseen. Bioilmaisimia tarvitaan neurologisten ja psykiatristen häiriöiden diagnosoinnissa ja hoidossa.

PNAS on myös Suomen yliopisto- ja tutkijapiireissä tunnettu monitieteinen foorumi, jonka vertaisarviointikäytännöt tiedetään tiukoiksi. PNAS:ia julkaisee Yhdysvaltain kansallinen tiedeakatemia.

Mai Allo