Eduskuntavaalien 2023 alla Suomessa on meneillään varsin hämmentävä sukupuoliin liittyvä kansalaiskeskustelu. Sijaiskärsijäksi on joutunut myös salolaisen alakoulun oppilas, jonka oppilastyöhön kirjattu näkemys kahdesta sukupuolesta on äskettäin jyrätty maahan tasa-arvovaltuutetun arvovallalla.

Mikä on nainen? Kolmen sanan kysymys olisi ollut naurettava kymmenen vuotta sitten, ehkä jopa vielä viisi vuotta sitten, mutta tänä päivänä, kulttuurisotien velloessa ja woke-ideologian rantauduttua Suomeen, yhteisen kielemme sanojen merkityssisältö on alkanut hämärtyä.

On kulunut vasta reilu kuukausi siitä, kun eduskunta hyväksyi laajaa vastustusta herättäneen translain. Tänään, naistenpäivänä, ollaan jo tilanteessa, jossa sosiaalisen median keskusteluissa kiivaasti haetaan vastausta siihen, mikä oikeastaan on nainen.

Vastausta kysymykseen vaaditaan etenkin alan johtavalta asiantuntijalta, sukupuolentutkimuksen dosentti Tuija Saresmalta, joka parhaillaan osallistuu YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istuntoon New Yorkissa osana Suomen delegaatiota.

Tamperelainen kokoomuksen nuorisopoliitikko ja lukiolainen, nettivaikuttaja Mats Uotila pyytää Saresmaa yksinkertaisesti vain määrittelemään, mitä tarkoittaa sana ”nainen”, mutta turhaan, sillä Saresma ei halua osallistua kansalaiskeskusteluun omalta tieteenalaltaan.

Onko akateemisten käsitesisältöjen kysyminen provokaatio?

Saresma – joka siis on sukupuolentutkimuksen dosentti ja on parhaillaan Atlantin toisella puolella YK:n naisasiaa käsittelevässä istunnossa – siis kieltäytyy määrittelemästä, mitä sana ”nainen” tarkoittaa.

Sen sijaan Saresma uhriutuu. Hän kehystää kysymyksen provokaatioksi ja ”pelottavaksi superkonservatiiviseksi puheeksi”.

Kysymyksen esittäjä kuitenkin itse ihmettelee Saresman reaktiota.

Siinä missä sukupuolentutkimuksen dosentti vaikenee, muilta Twitter-käyttäjiltä on jo saatu selkeitä ja havainnollisia vastauksia kysymykseen. Saattaa tosin olla, että sukupuolentutkimuksen alalla on hylätty perinteinen käsitys naiseudesta.

Monet suomalaiset tieteentekijät osallistuvat aktiivisesti keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Lapin yliopiston prosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää ihmetteleekin yleisellä tasolla haluttomuutta kieltäytyä akateemisten peruskäsitteiden määrittelystä – vieläpä tilanteessa, jossa kysymys on omalta tutkimusalalta.

Tasa-arvovaltuutettu jyräsi alakoulun oppilaan

Tänään, naistenpäivänä, toinen kuuma, sukupuoleen liittyvä keskustelunaihe on myös salolaisen Mustamäen alakoulun opettajien woke-henkinen reaktio koulun oppilaan oppilastyöhön, josta opettajat kantelivat tasa-arvovaltuutetulle asti. Kyllä, luit oikein.

Salon Seudun Sanomat kertoi eilen verkkosivullaan Mustamäen koulun päätöksestä kieltää syrjiväksi katsottu oppilastyö, johon pyydettiin kannanottoa myös tasa-arvovaltuutetulta. Erityisesti pyydettiin kannanottoa työhön sisältyvään lauseeseen ”sukupuolia on vain kaksi”.

Yllättäen tasa-arvovaltuutettu asettuu Mustamäen koulun opettajien puolelle – koulun oppilasta vastaan. Tasa-arvovaltuutettu jopa leimaa koululaisen työn vähemmistöjä syrjiväksi ja loukkaavaksi.

Tasa-arvovaltuutettu perustelee outoa näkemystään sillä, että kouluilla olisi tasa-arvolakiin perustuva velvollisuus huolehtia sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellon noudattamisesta.

Toisin sanoen oppilastyöhön sisältyvä, totuudenmukainen lause ”sukupuolia on vain kaksi” onkin tasa-arvovaltuutetun mielestä sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää.

– Koululla on näin ollen ollut tasa-arvolain nojalla paitsi oikeus myös velvollisuus kieltää oppilastyö, joka on sisältänyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjivän ja loukkaavan viestin, tasa-arvovaltuutetun lausunto päättyy. Lausunnosta ei käy ilmi, kuka sen on kirjoittanut.

Sosiaalisen median kanavilla tapauksesta on havaittu politisoituneen 1970-luvun löyhkää.

Eduskunnan sivuilla tiedot vain mies- ja naisedustajista

Tasa-arvovaltuutetun näkemystä siitä, että syrjinnäksi katsotaan todellisuutta kuvaavan lauseen esittäminen, voidaan pitää kyseenalaisena etenkin siksi, että mies- ja naissukupuolen ohella muiden sukupuolien olemassaolosta on vaikeaa löytää todennettua tietoa.

Esimerkiksi Suomen eduskunnan verkkosivulta ei löydy tukea uskomukselle, että sukupuolia olisi kahta enempää.

Eduskunnan verkkosivulla on tietoja lakipakettien äänestystuloksista, joita voi tarkastella eri tavalla jaoteltuna: kansanedustajittain, eduskuntaryhmien mukaan, vaalipiireittäin tai sukupuolen mukaan.

Jos tarkastellaan esimerkiksi viimeviikkoista äänestystä hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi ja pyritään selvittämään, miten edustajat äänestivät sukupuolen mukaan, eduskunnan sivuilla on vain mies- ja naisedustajien sukupuolikategoriat. Muiden sukupuolien sarakkeita ei ole.

Tilastoistakaan ei löydy kahta enempää sukupuolia

Suomessa voimassa oleva tasa-arvolaki eli laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta on säädetty siksi, että lain tarkoitus on vähentää sukupuoleen liittyvää syrjintää ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa yleensä ja erityisesti työelämässä. Koska tasa-arvolain nimessä ei naisten ja miesten lisäksi mainita muita sukupuolia, looginen johtopäätös tietenkin on, ettei niitä ole.

Perussuomalaiset on moittinut aiemmin suomalaista tasa-arvopolitiikkaa ideologisuudesta, joka on jyrännyt alleen reaalimaailman tosiasiat. Esimerkiksi valtioneuvoston tasa-arvopoliittiseen selontekoon on lisätty tekstiä niin sanotusta ”sukupuolen moninaisuudesta”, jossa annetaan ymmärtää, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi.

Kansanedustaja Jukka Mäkynen huomautti viime syksynä, että edes sukupuolen moninaisuusopin kannattajat eivät toistaiseksi ole pystyneet määrittelemään, mitä muut sukupuolet ovat ja kuinka ne ovat objektiivisesti tunnistettavissa, sillä sukupuolieroista puhuttaessa muut sukupuolet haihtuvat kulisseihin.

– Esimerkiksi palkkaeroista, koulutuseroista, terveyseroista ja perhevapaiden käytöstä puhuttaessa sukupuolia tuntuu olevan vain kaksi, Mäkynen totesi moittien tasa-arvopoliittista selontekoa epäjohdonmukaisuudesta.

Uutta sukupuoli-ideologiaa ajetaan itsestäänselvyytenä

Naistenpäivänä suomalaisten tietoisuuteen ajetaan uutta uljasta sukupuoli-ideologiaa ikään kuin itsestäänselvyytenä, johon ei ole kenelläkään vastaan sanomista. Salolaisen Mustamäen alakoulun oppilaaseen kohdistunut virkamiesvalta voidaan nähdä ikävänä ajatuspoliisi-tyyppisenä toimintana.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ottaa kantaa naistenpäivän keskusteluun sukupuolesta ja naisten asemasta.

Suomen Uutiset