Oikeusministeriö on äskettäin lähettänyt ensimmäistä kertaa äänestäville kansalaisille poliittisen Allianssi-järjestön materiaalia, jossa ohjataan tutustumaan ehdokkaisiin Allianssin ylläpitämän woke-henkisen vaalikoneen avulla. Vaalikoneessa muun muassa kysytään käyttäjän kantaa alle 18-vuotiaiden sukupuolenvaihtoihin sekä siihen, tulisiko kuukautistuotteiden arvonlisävero laskea 24 prosentista 10 prosenttiin.

Oikeusministeriö on äskettäin lähettänyt kevään eduskuntavaaleissa ensi kertaa äänestäville osoitetun kirjeen liitteenä Allianssi ry:n vaalimateriaalia.

Kaikki Suomen kansalaiset, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta eduskuntavaalipäivään mennessä saavat joko postitse tai sähköisesti oikeusministeriöltä ilmoituksen äänioikeudesta ja sen mukana kirjeen, jossa on kerrottu perustiedot kevään eduskuntavaaleista äänestyspäivineen sekä tiedot äänestyspaikoista.

Ensi kertaa äänestäville osoitetun kirjeen on allekirjoittanut oikeusministeriön osastopäällikkö Johanna Suurpää.

Allianssi ja Amnesty käsi kädessä

Oikeusministeriön kirjeen liitteenä nuorille äänestäjille on lähetetty Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n vaalimateriaalia, jossa ensi kertaa äänestäviä kehotetaan hakemaan oma ehdokas Allianssin tuottamasta vaalikoneesta.

Verkkosivuillaan Allianssi väittää olevansa ”poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja”. Tästä huolimatta Allianssi kuitenkin muun muassa organisoi ja tarjoaa Suomen oppilaitoksille Politiikkaviikkoja ja Allianssin kautta voi tilata materiaaleja, kuten ohjeistuksia Politiikkaviikkoon osallistuviin oppilaitoksiin. Allianssi on myös esimerkiksi mukana organisoimassa nuorten ilmastomielenosoituksia eli ilmastolakkoja.

Hivenen erikoista on sekin, että Allianssi tekee yhteistyötä Amnesty ry:n kanssa. Amnestyn johtokunnan jäsen Syksy Räsänen on esimerkiksi tunnettu Venäjää myötäilevistä ulostuloistaan sosiaalisessa mediassa.

Translakia ja luontokatoa

Oikeusministeriön kirjeessä siis rohkaistaan nuoria äänestämään sekä erikseen muistutetaan kirjeen liitteenä tulevan Allianssi ry:n vaaliesitteestä.

Allianssin esitteen etusivulla nuoria opastetaan etsimään sopivaa ehdokasta Allianssin ylläpitämästä nuorten vaalikoneesta.

Suomen Uutiset tutustui Allianssin vaalikoneeseen. Vaalikoneessa on 19 väittämää, joiden kohdalla käyttäjä voi vaihtuvilla painotuksilla asteittain valita olevansa joko eri mieltä tai samaa mieltä väittämien kanssa. Silmiinpistävää on, että varsin moni vaalikoneen väittämistä koskee niin sanottuja woke-aiheita ja vaalikoneen lauseet on muotoiltu tiedostavaan henkeen sopiviksi, esimerkiksi näin:

Suomen hiilidioksidipäästöihin tulisi laskea kansalaisten kulutuksesta johtuvat päästöt silloinkin, kun tuotteet on valmistettu Suomen ulkopuolella.

Väkivallaton kansalaistottelemattomuus ei ole hyväksyttävää.

Avohakkuut tulee lopettaa valtion omistamissa metsissä, jotta luontokatoa voidaan ehkäistä.

Suomeen tulee säätää translaki, joka mahdollistaa sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen alle 18-vuotiaille.

Vaalikoneen sisällöstä on niin ikään havaittavissa, että vaalikoneen tekijöiden mielestä sukupuolia on miehen ja naisen lisäksi muitakin, sillä asepalvelusta koskevan väittämän muotoilussa woke-henkisesti viitataan ”kaikkiin sukupuoliin” tällä tavalla:

Suomessa tulee siirtyä asepalveluksesta kaikille sukupuolille yhteiseen kansalaispalvelukseen.

Identiteettipolitiikka kukoistaa

Oikeusministeriön suositteleman Allianssi ry:n vaalikoneessa on siis annettu runsaasti tilaa tiedostaville identiteettipoliittisille aiheille, mutta vaalikoneessa käsitellään vain vähänlaisesti tai korkeintaan woke-kuorrutettuina politiikan kovia, kaikkia koskettavia aihealueita, kuten valtiontaloutta, valtion tehtäviä tai verotuksen tasoa.

Vaalikoneen toinen verotukseen liittyvä väittämä on woke-painotettu, sillä vaalikone haluaa tietää, onko käyttäjä samaa vai eri mieltä väittämän kanssa, jonka mukaan kuukautistuotteiden arvonlisävero tulisi laskea 24 prosentista 10 prosenttiin.

Kuukautistuotteiden kuluttajahintojen alentaminen tai jopa tuotteiden tarjoaminen ilmaiseksi on tyypillinen woke-aihe. Viime vuosina ympäri maailmaa on järjestetty useita mielenosoituksia, joissa on vaadittu esimerkiksi tamponiveron alentamista ja niin sanotun kuukautisköyhyyden lopettamista.

Maahanmuutto pimennossa

Millainen ihminen on hyvätuloinen? Poliittisten puolueiden keskuudessa kysymykseen on ennen vaaleja mahdoton saada vastausta, mutta niin vain Allianssin vaalikoneeseen on istutettu väittämä ”hyvätuloisten tulisi maksaa enemmän veroja kuin pienituloisten”.

Maahanmuuttopolitiikka on kaikkia koskettava ja kiinnostava politiikan aihealue, mutta Allianssin vaalikoneessa ei maahanmuuttoa käsitellä, vaikka ehkä olisi ollut syytä. Etenkin viime syksynä silmille räjähtänyt jengirikollisuus on edelleen politiikan kestopuheenaihe ympäri maata.

Maahanmuuttopolitiikka myös selkeästi kiinnostaa nuoria, ja perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikan linja vetoaa nuoriin, jopa siinä määrin, että ensi kertaa näissä vaaleissa äänestävien keskuudessa perussuomalaiset on nuorten ylivoimainen suosikkipuolue.

Some porisee

Sosiaalisessa mediassa oikeusministeriön peliliike ottaa poliittinen järjestö mukaan informaatiokampanjaan herättää keskustelua.

Tyypilliseen tapaan oikeusministeriön mainostaman Allianssin poliittisia kytköksiä pyritään kiistämään, mutta sosiaalisen median käyttäjät nostavat esille argumentteja, joilla poliittisten kytkentöjen kiistäjien väitteet osoittautuvat kevyiksi.

Vaalikonemanipuloinnilla pitkät perinteet

Vuoden 2023 eduskuntavaalien alla ei suinkaan puhuta ensimmäistä kertaa vaalivaikuttamisesta ja vaalikoneiden politisoitumisesta. Erityisesti nuoret äänestäjät näyttäisivät olevan vaalikoneiden tekijöiden kohteena.

Jo vuoden 2019 eduskuntavaalien alla Yleisradio yhteistoiminnassa vihreissä vaikuttavan Emmi Nuorgamin kanssa kasasi vaalikoneen, joka poikkeuksellisen voimakkaasti johdatteli ja tuputti käyttäjälleen valmista mielipidettä siitä, mikä on oikea vastaus. Myös kyseinen vaalikone oli suunnattu juurikin ”ensi kertaa äänestäville”.

Myös Helsingin Sanomien vaalikoneiden ongelmat ovat tuttuja jo takavuosilta. Muutama viikko sitten kuitenkin paljastui, että HS:n uusin vaalikone suosii voimakkaasti sellaisia ehdokkaita, jotka kuuluvat Helsingin Sanomien suosikkeihin – eli esimerkiksi sukupuolisen moninaisuuden kannattajiin.

HS:n vaalikoneen veivaus paljastui vasta sosiaalisen median käyttäjien huomioiden ansiosta, ja ankaran kritiikin seurauksena HS joutui nöyrtymään ja julkisuuden paineessa julkaisemaan verkossa vaalikoneensa lähdekoodin.

Suomen Uutiset