Laajasti kritisoitu translaki meni tänään läpi eduskunnassa äänin 113 – 69. Käytännössä laki hyväksyttiin kokoomuksen ja keskustan tuella, sillä kokoomuksen selvä enemmistö äänesti translain puolesta – ja keskustan ryhmästäkin puolet. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kaikki 39 edustajaa äänestivät lakia vastaan.

Jatkossa kuka tahansa täysi-ikäinen suomalainen voi vaihtaa juridisen sukupuolensa ja itse määritellä sukupuolimerkintänsä virallisiin papereihin.

Tällöin esimerkiksi nainen voi näennäisesti muuttua mieheksi tai päinvastoin. Tämän mahdollistaa eduskunnan hallituksen esityksestä tänään hyväksymä laki sukupuolen vahvistamisesta eli niin sanottu translaki.

Sukupuolen vaihtaminen pelkän oman ilmoituksen perusteella on radikaali uudistus, sillä lääketieteellistä selvitystä tai diagnoosia ei enää vaadita sukupuolimerkinnän muuttamiseen, vaan oma ”selvitys” sukupuolen kokemuksesta riittää.

Ben Zyskowicz käänsi takkinsa

Käytännössä laki hyväksyttiin kokoomuksen ja keskustan tuella, sillä kokoomuksen selvä enemmistö asettui tukemaan translakia ja keskustan ryhmästäkin puolet.

Kokoomuksesta translain puolesta äänestivät esimerkiksi puoluejohtaja Petteri Orpo, Ben Zyskowicz, Pauli Kiuru, Antti Häkkänen ja Kai Mykkänen.

Kokoomuspomo Orpo ei tiettävästi ole kommentoinut sanallakaan kokoomusäänestäjille tukevansa translakia. Zyskowiczin takki näyttää kääntyneen, sillä aiemmin hän on esiintynyt kriittisesti, ja muun muassa sanonut pitävänsä outoina puheita synnyttävistä miehistä.

Kipuileva kepu auttoi translain läpi

Kepulaisia translain puolesta äänestäjiä olivat muiden muassa puolustusministeri Antti Kaikkonen, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen, Katri Kulmuni sekä valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Kaikki salissa paikalla olleet SDP:n, RKP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat äänestivät translain hyväksymisen puolesta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kaikki 39 edustajaa äänestivät translakia vastaan.

Kaikkien paikalla olleiden kansanedustajien valinnat translakiäänestyksessä näet tästä.

Tutkimus: Kansa karsastaa translakia

Translain kaikki haittavaikutukset esimerkiksi naisurheilulle olivat translain puolesta äänestäneiden kansanedustajien tiedossa ennen äänestystä.

Myös useat kansalaisjärjestöt, kuten LHB-liitto lakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa ilmaisee huolensa puutteellisista lain vaikutusarvioinneista sekä siitä, että subjektiivinen oikeus muuttaa juridista sukupuolta on altis väärinkäytöksille esimerkiksi siksi, ettei hakemusta voida missään tilanteessa katsoa vilpilliseksi.

Myös naisasiajärjestö Naisten rintama huomauttaa kehnosta lainvalmistelusta, kuten puutteellisista lain vaikutusarvioinneista, ja esittää, että oikeus vahvistaa juridinen sukupuoli täytyy jatkossakin säilyttää vain sukupuolidysforiadiagnoosin.

Translailla ei ole tukea myöskään kansan keskuudessa, sillä Taloustutkimuksen tutkimuksen mukaan selvä enemmistö suhtautuu kielteisesti translakiin.

Kokoomus lähestyy vihervasemmistoa

Translain läpimeno eduskunnassa osoittaa konkreettisesti, että sillä on väliä, mitä puoluetta äänestää. Perussuomalaisten äänestäjät saivat antamilleen äänille jälleen vastinetta, koska perussuomalaisten koko eduskuntaryhmä äänesti yksimielisesti translakia vastaan.

Kokoomus sen sijaan näyttää edelleen lähestyvän vihervasemmistoa, sillä peräti 26 kokoomusedustajaa äänesti translain puolesta.

Kokoomuksen siirtyminen vihervasemmistolaisille linjoille oli nähtävissä jo kesällä 2021, kun eduskunta äänesti EU-elvytyspaketista, jonka hyväksyminen edellytti kahden kolmasosan enemmistöä.

Suomelle jopa 4-5 miljardin tappioita tarkoittava yhteisvelkajärjestely meni läpi kokoomuksen tuella. Perussuomalaiset äänesti elvytyspakettia vastaan.

SUOMEN UUTISET