Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio muistutti eduskunnan eilisessä translakikeskustelussa, että sukupuoli ei ole pelkkä ilmoitusasia, vaikka hallitus ja kokoomus ovat vahvasti sitä mieltä.

Käsillä olevassa uudessa translaissa on Ville Tavion mukaan kyse arvovalinnasta, tunnustetaanko biologiset mies- ja naissukupuolet totuudenmukaisesti vai pyritäänkö niitä häivyttämään ja siirtämään vihervasemmistolaiseen konstruktioon sukupuolettomuudesta.

– Translaki nostaa ihmisen yksilöllisen oman tahdonilmaisun luomakunnan ylimmäksi mittariksi yli luonnonlakien ja järjestyksen. On vaikea ymmärtää, miksi aiemmat konservatiivipuolueet keskusta ja kokoomus ovat langenneet vailla kritiikkiä tähän vihervasemmiston hömppään mukaan.

Biologisesti mahdotonta

Tavio muistutti, että ihmiset ovat kahta sukupuolta kuten muutkin eläinkunnan nisäkkäät. Biologisesti mies on jatkossakin mies ja nainen on nainen.

– Sukupuolenvaihdos on biologisesti mahdotonta. Sukupuolta voi vaihtaa juridisesti, tai ihminen voi erilaisin leikkauksin ja hoidoin pyrkiä muuttamaan itseään toisen sukupuolen kaltaiseksi, miehekkääksi naiseksi tai naiselliseksi mieheksi, mutta mikään ei muuta henkilön todellista biologista sukupuolta – ei, vaikka keskusta ja kokoomus tässä ajavat läpi mahdollisuuden muuttua yhdellä ilmoituksella miehestä naiseksi tai päinvastoin.

– Vaikka oikeudellinen sukupuolen vaihtaminen ja sukupuolenvaihdoksen lääketieteelliset hoidot ovat eri asia siinä mielessä, että lääketieteelliseen sukupuolenvaihdokseen sisältyisi ymmärtääkseni jatkossakin jonkinlaista lääketieteellistä arviointia, niin näitä asioita ei voi minusta tässä irrottaa toisistaan, Tavio totesi eduskunnassa.

Identiteettiongelmilla leikkimistä

Tavion mielestä uusi translaki ei ole sukupuoliristiriidasta kärsiviä ihmisiä auttava, vaikka lainmuutoksen taustalla olisi vahva auttamisen halu.

– Lukuisa muu ihmiskehoa muokkaava kirurgia, jota tehdään varsinkin kauneuden nimissä, ei ole sekään sen enempää ihmiselle usein tervettä. Lehdissä on esitelty esimerkiksi saksalaisnaista, joka tahtoi muuttaa etnistä identiteettiään ja kirurgisin operaatioin vaihtoi ihonvärinsä ja koko ulkonäkönsä kasvoista vartaloon.

– Tällaiset kirurgiset oman identiteetin muutosoperaatiot eivät ole sellaisia, että niitä kannattaisi lähteä markkinoimaan normaaleina ja terveinä, koska ne eivät sitä ole. Ne ovat ihmisten pakkomielteillä ja identiteettiongelmilla leikittelyä, usein varsin huonoin lopputuloksin, Tavio muistutti.

Moni nuorena aikuisena sukupuolenvaihdoksen tehnyt saattaa katua jälkikäteen hoitoja tai operaatiota, jota ei sitten voikaan enää perua.

– Tosin uuden lain hengessä monet sukupuolensa vaihtavat eivät enää kävisi läpi hoitoja, mikä voi itsessään olla näille henkilöille hyvä asia. Muuttumattomat luonnonlait kannattaa silti jokaisen, varsinkin sukupuoli-identiteetistä epävarmojen, ymmärtää ja hyväksyä osaksi tätä maailmaa. Ihminen voi vain rajatusti muuttaa sitä, mitä hän biologisesti on.

Lääketietellinen selvitys paikallaan

Tavio muistutti, ettei nykyinen voimassa oleva lainsäädäntö ole estänyt ketään sukupuoliristiriidasta kärsivää vaihtamaan sukupuoltaan.

– Sukupuolenvaihdoksen perustana tulisi olla jatkossakin lääketieteellinen selvitys eikä pelkkä ihmisen oma tahto. Sukupuolen vaihtaminen ilman halua tosiasiallisesti vaihtaa siihen toiseen sukupuoleen on naurettavaa, se on tosielämän roolipelittämistä, vaikkakin kyse olisi sitten pienestä joukosta tai pienestä väärinkäytöksiä tekevästä joukosta näitä ilmoituksenvaraisen sukupuolenvaihdoksen tekeviä ihmisiä.

Tavio myös totesi, että voimassa oleva lainsäädäntö on tarjonnut sukupuolenvaihdoksiin kohtuullisen kehikon ja apua identiteettiongelmien kanssa kamppaileville.

– Olen huolissani lain seuraamusvaikutuksista, kun potilaan omaa tahtoa korostetaan juridisessa sukupuolenvaihdoksessa. Sukupuolenvaihdoshoitojen lääketieteellisenä tavoitteena ei tulisi olla yksinomaan potilaan miellyttäminen. Pelkkä potilaan miellyttämiseen mielenterveysongelmissa tähtäävä lääketiede ei ole potilaan terveyden kannalta optimaalista, kuten on objektiiviseen tutkittuun tietoon perustuva lääketiede.

Lapset ja nuoret tulilinjalla

Tavion mielestä nykyistä lakia ei tulisi muuttaa vain sateenkaariväen julistamisen halusta.

– Lasten ja nuorten päähän ei tulisi pyrkiä laittamaan ajatuksia siitä, että henkiset ongelmat korjaantuvat hetkessä lääkkein ja leikkauksin. Valitettavasti translain kaltaiset lainmuutokset vaikuttavat siihen, miten yhteiskunnassa toimitaan, ja se tavoittaa väkisinkin myös lapset ja nuoret.

– Kouluissa joudutaan todennäköisesti jatkossa opettamaan, että sukupuoli on henkilön omasta ilmoituksesta eli henkilön omasta tahdosta riippuvainen asia. Yhdysvalloissa on menty tätäkin pidemmälle, kun aktivistit ovat vaatineet lapsille monimuotoista sukupuoliopetusta siten, että kouluissa opetetaan sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi, Tavio sanoi ja totesi joidenkin sateenkaariaktivistien mukaan sukupuolia olevan vähintään 72.

– Tämä woketus ja sekoilu on mennyt liian pitkälle. Tämäkö on se tieteellinen ja sivistyksellinen tie, jonka te, arvoisat kokoomuksen ja keskustan edustajat, olette valinneet?

Mielenterveys jää tutkimatta

Tavion mukaan nyt käsillä oleva translaki ei ole normaalia huolellista lainsäädäntöä, vaan vihervasemmistolaista arvojulistusta, jonka keskusta vie hallituksessa läpi osana hallitusneuvottelujen lehmänkauppoja – ja jonka kokoomus jopa oppositiosta käsin kuittaa.

– Yritys typistää sukupuolet ilmoitusasiaksi on askel kohti järjettömyyttä, jonka loppupistettä emme vielä ole nähneet, siitä voitte olla varmoja. Saa nähdä, ovatko seuraavaksi ikä ja etnisyys omalla julistuksella päätettäviä asioita vai voiko ihminen julistautua miksi tahansa siten, että yhteiskunnan tulee tämä tunnustaa.

– Vielä jokin aika sitten ajatus siitä, että sukupuolensa vaihdosta ilmoittavan henkilön mielenterveyden tilaa ei tutkita lainkaan, oli yhtä älytön, ja nyt pian se on arkipäivää, Tavio ihmetteli.

Tavion mukaan synnynnäisten sukupuolten häivyttäminen ja kyseenalaistaminen aiheuttaa lapsille ja nuorille lisää identiteetti- ja mielenterveysongelmia.

– Sukupuoli-identiteettiongelmien yhteyttä mielenterveysongelmiin ei tulisi vähätellä, saati tehdä aiheesta tabua kieltämällä se kokonaan. 30 vuotta kestäneen ruotsalaistutkimuksen mukaan sukupuolensa vaihtaneet kärsivät elämänsä ajan mielenterveydellistä epävarmuutta. Tutkimuksen mukaan 10—15 vuotta sitten sukupuolenvaihdoksen tehneiden itsemurhaluvut olivat 20 kertaiset verrokkiväestöön nähden.

– Uusi translaki tähtää normalisoimaan ilmiötä, joka ei ole biologian valossa normaalia ja luonnollista vaan ihmisen itse lääkehoidolla kehittämää, eikä sitä tulisi siten suoraan julistaa luonnolliseksi ja terveelliseksi kaikille.

Järki häviämässä sateenkaarihurmokselle

Tavio sanoo, että niin sanotun sateenkaarikansan vapaus elää turvallista elämää on itsestäänselvyys. Jokaisella ihmisellä on samat oikeudet, eikä Suomessa ole oikeuksia, jotka olisivat evättyjä transihmisiltä.

– Ilmoituksenvarainen identiteetin valinta ei ole ihmisoikeus eikä perusoikeus. Pelkkä oman ilmoituksen varainen translaki voi vaikuttaa tuovan sukupuolenvaihdosta haluaville helpomman oikopolun onneen, mutta sen hyödyt koskevat vain vähäistä joukkoa sukupuoltaan vaihtavia, kun taas sen haitat ja vaikutukset voivat säteillä kokonaisiin sukupolviin lapsia ja nuoria.

– Järjellisen ajattelun katoaminen sateenkaarihurmoksen edessä ei palvele koko yhteiskunnan etua. Oikeusajattelu, jossa sateenkaarikansan etujen loukkaukset ovat jyrkästi kiellettyjä ja kaikkialla puheessa ja toiminnassa sateenkaarikansan oikeudet menevät enemmistön oikeuksien edelle, on vähemmistön sortoa enemmistöä kohtaan, Tavio totesi.

Tavion mielestä turhan moni suhtautuu vihervasemmiston propagandaan sinisilmäisesti ja hyväuskoisesti. Toisaalta moni tahtoo tulla laumassaan hyväksytyksi pyrkimällä näyttäytymään muiden silmissä edistykselliseltä – ja vältellä ahdasmielisyyden leimaa.

– Median aivopesulla on selvästi ollut roolinsa siinä, että avointa keskustelua pelätään sen pelossa, että joku loukkaantuu. Avointa keskustelua ei kuitenkaan voi olla ilman, että joku loukkaantuu, ja se on ihan normaalia.

Porsaanreikiä ja väärinkäytöksiä

Tavio muistutti myös translain väärinkäytöksen mahdollisuuksista. Huono lainvalmistelu on sivuutettu julistamisella, josta on tullut hyvää ja johdonmukaista lainsäädäntöä tärkeämpää.

– Mikään muu näin täynnä porsaanreikiä oleva laki ei menisi heittämällä läpi. Ilmoituksenvaraiset sukupuolenvaihdokset tulevat aiheuttamaan väärinkäyttömahdollisuuksia esimerkiksi vankiloissa, fyysisissä pääsykokeissa, urheilussa ja varusmiespalveluksessa. Vankilassa jokainen vanki voi käytännössä jatkossa varmistaa itselleen oman sellin tällä ilmoituksenvaraisella sukupuolenvaihdoksella. Kustannuksia ei ole arvioitu.

– Fyysisissä pääsykokeissa, esimerkiksi poliisi- ja pelastuskoulussa, voi päästä läpi naiskiintiöstä sukupuolenvaihdoksella. Vuoden paras naisurheilija voi jatkossa olla mies. Pakolliselta varusmiespalvelukselta välttyy jatkossa ilmoituksenvaraisella sukupuolenvaihdoksella, Tavio kummasteli.

SUOMEN UUTISET