Pääministeri Sanna Marinin johtama hallitus pyrkii kautensa viime metreillä runnomaan läpi niin sanotun translain, joka mahdollistaisi kenelle tahansa sukupuolimerkinnän vaihtamisen virallisiin papereihin ilmoitusmenettelyllä. Demarien kansanedustaja Ilmari Nurmisen mielestä kaikki huolet lain väärinkäytöstä ovat turhia ja epäolennaisia. Perussuomalaisten Leena Meri kuitenkin huomauttaa, että maailmalla sukupuolen itsemäärittely on johtanut naisten ahdisteluun ja raiskauksiin.

Translain mukaisessa ilmoitusmenettelyssä henkilö ”vahvistettaisiin” kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmässä merkitty.

Translain kannattajat eduskunnassa ja sen ulkopuolella perustelevat lakia ihmisoikeusargumenteilla. Eduskunnan lakivaliokuntaa edustava perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri kuitenkin huomauttaa, että yksikään Suomea velvoittava ihmisoikeussopimus ei edellytä sitä, että sukupuolesta tulisi ilmoitusasia.

– Sellaista edellytystä ei ole. Mikään ei edellytä sitä, että ihmiseltä ei vaadittaisi lääketieteellistä selvitystä siitä, että muuttunut tuntemus sukupuolesta on vakiintunut, Meri sanoo. Hän oli eilen A-studiossa keskustelemassa translaista kokoomusedustaja Mia Laihon ja Ilmari Nurmisen (sd.) ohella.

Mahdollistaa väärinkäytökset

Translaki on edelleen eduskunnan käsittelyssä. Lakivaliokunta on jo antanut hankkeesta lausunnon, johon perussuomalaiset jätti eriävän mielipiteen. Perussuomalaiset painottaa, että sukupuolen vahvistamisen erottaminen lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista avaa valiokunnan asiantuntijakuulemisissa todetulla tavalla selkeitä mahdollisuuksia strategiselle käyttäytymiselle ja väärinkäytöksille. Kun sukupuolta voisi jatkossa vaihtaa edestakaisin parin kuukauden välein, on järjestelmää mahdollista käyttää muun muassa henkilön identiteetin häivyttämiseen rikollisissa tarkoituksissa.

Perussuomalaiset ei tule hyväksymään sitä, että biologisesta sukupuolesta tulisi ilmoituksenvarainen asia.

– Voisi hyvin kysyä, että vastaavasti jos joku kokee olevansa eläkeläinen, niin voiko ilmoitusmenettelyllä hakeutua eläkkeelle ilmoittamalla olevansa esimerkiksi 70-vuotias? Meri ihmettelee lakihankkeen älyttömyyttä.

Voisiko armeijankin välttää jatkossa?

Perussuomalaiset siis vastustaa translakihanketta. Meri huomautti A-studiossa, että jo valiokuntakäsittelyvaiheessa lain vaikutuksiin liittyviä huolia kuultiin runsaasti esimerkiksi liittyen sukupuolierityisiin pukuhuonetiloihin, vankilajärjestelyihin sekä asevelvollisuuteen. Periaatteessa sukupuolimerkinnän vaihtamisella olisi mahdollista välttää armeijaan meneminen.

– Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit esittivätkin siksi lähetekeskustelussa, että lakiesitys menisi lausunnoille myös puolustusvaliokuntaan, joka ottaisi kantaa asevelvollisuuskysymykseen. Kokoomuksesta suuri osa vastusti tätä, Meri sanoi.

Demarien Nurmisen mielestä kaikki huolet lain väärinkäytöstä ovat turhia ja epäolennaisia ja translailla ainoastaan ”parannetaan heikossa asemassa olevien ihmisoikeuksia” ja itsemääräämisoikeutta ”olla siinä sukupuolessa missä on.”

Kokoomuksen Laihon mukaan kokoomus kannattaa lakiesitystä, mutta lain epäselvyydet olisi korjattava ja ”porsaanreiät” tukittava väärinkäytösten estämiseksi. Laiho viittasi esimerkiksi epäilyksiin koskien sukupuolensa vaihtaneiden asevelvollisuutta. Meri ihmetteli edustajakollegansa Laihon puheita.

– Ihmettelen, mistä nyt on aidosti kysymys. Kokoomuksen jäsenet lakivaliokunnassa yhtyivät valiokunnan enemmistön kantaan, joka ei tuonut näitä huolia esille, Meri sanoi.

Demarit vähättelevät turvallisuushuolia

Demarien Nurmisen vähättelyyn translain vaikutuksista Meri huomautti, että etenkin naisten turvallisuuteen liittyvät ongelmat tulivat laajasti esille asiantuntijakuulemisissa. Sukupuolen itsemäärittely on maailmalla johtanut muun muassa lisääntyneeseen naisten ahdisteluun ja raiskauksiin.

– Esimerkiksi Briteissä sukupuolta on vaihdettu omalla ilmoituksella ja vankilaolosuhteissa syyllistytty raiskauksiin ja muihin seksuaalirikoksiin. Islannissa puolestaan on ollut ongelmia naiserityisissä tiloissa kuten pukuhuoneissa, joissa ei saisi enää kyseenalaistaa fyysisten miesten läsnäoloa, Meri sanoi.

Hän kehotti edustajakollegaansa Nurmea suhtautumaan asiaan vakavasti.

– Tässä vaarannetaan muiden ihmisten turvallisuutta, naisten ja tyttöjen oikeuksia. Myös perustuslakivaliokunta on todennut, että lainsäädännön toimeenpano ei saa vaarantaa muiden ihmisten turvallisuutta. Nyt jopa tilapäisesti henkisesti häiriintynyt henkilö voisi tehdä hakemuksen sukupuolimerkinnän vaihtamisesta, eikä ole mahdollista edes tutkia, ymmärtääkö ihminen hakemuksensa vaikutukset, Meri huomautti.

Naisasiajärjestöltä tyrmäys translaille

Nurmisen mukaan ”kaikki kansalaisjärjestöt” ja tasa-arvovaltuutetut kannattavat translain eteenpäin viemistä.

– Puolustamme ja teemme ihmisoikeuksia kunnioittavan lainsäädännön, ja se tulee menemään eteenpäin, Nurmisen löysä ihmisoikeuspuhe kuului.

Tosiasiassa kansalaisjärjestöt eivät suinkaan kannata sukupuolimerkinnän muuttamisen mahdollisuutta kenelle tahansa ilmoitusmenettelyllä. Esimerkiksi lesbojen, homojen ja biseksuaalien yhdistys LHB-liitto ilmaisee lakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa huolensa puutteellisista lain vaikutusarvioinneista sekä siitä, että subjektiivinen oikeus muuttaa juridista sukupuolta on altis väärinkäytöksille muun muassa siksi, ettei hakemusta voida missään tilanteessa katsoa vilpilliseksi.

LHB-liitto kiinnittää huomion siihen, että seksuaalivähemmistöihin kohdistuvia viharikoksia on jatkossa vaikea todentaa, jos on epäselvää, kuka kuuluu seksuaalivähemmistöön. Jos sukupuolen voi itse määritellä, samalla mahdollistuu myös seksuaalisen suuntautumisen määrittely uudella tavalla: mies voi olla lesbo. Viharikoksen tekijä voi väittää kuuluvansa samaan ryhmään kuin uhri.

Naisasiajärjestö Naisten rintama huomauttaa myös puutteellisista lain vaikutusarvioinneista ja esittää, että oikeus vahvistaa juridinen sukupuoli täytyy jatkossakin säilyttää vain sukupuolidysforiadiagnoosin saaneilla transsukupuolisilla.

Suomen Uutiset