Kansanedustaja ja varatuomari Leena Meri on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen rikoslaissa säädetyn lapsensurman kumoamisesta. Eduskunnassa on käyty viime viikkoina kiivasta keskustelua translaista, jonka yhteydessä nousi esiin myös lapsensurmaa koskevan pykälän muutostarpeet.

– Perussuomalaisten vastustaman translain yhteydessä lapsensurmapykälää ehdotetaan muutettavan siten, että sen soveltamisala ei ole jatkossa riippuvainen synnyttäneen henkilön juridisesta sukupuolesta. Oman sukupuolensa mieheksi vaihtanut synnyttäjä voi jatkossa syyllistyä synnytyksensä jälkeen lapsensurmaan, Leena Meri toteaa.

Suomessa tahalliseen henkirikokseen syyllistynyt voidaan tuomita murhasta, taposta ja surmasta. Lisäksi tunnetaan erillinen lapsensurma. Näillä kaikilla teoilla on omat rangaistusasteikkonsa, murhalla ankarin ja lapsensurmalla lievin.

Tuomiot olleet lievempiä

Voimassa olevan säännöksen mukaan lapsensurmaan syyllistyy ”nainen, joka synnytyksestä johtuvassa uupumuksessa tai ahdistuksessa surmaa lapsensa”. Laki on alun perin säädetty erilaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jolloin myös kyseiset teot ovat olleet yleisiä. Esimerkiksi vielä 1900-luvun alkuvuosina oli 1970-80 vuosittaista lapsensurmaa, niiden yleisyys johtui ennen kaikkea jyrkästä suhtautumisesta avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin, ehkäisyvälineiden kehittymättömyydestä sekä siitä, että abortteja ei sallittu.

Yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten myötä lapsensurmat ovat nykyään harvinaisia. Syyttäjälaitoksen mukaan syyttäjällä on ollut vuosina 2010-2022 syyteharkinnassa kolme rikosasiaa, joissa asian päänimikkeenä tai pöytäkirjan tapauksen nimikkeenä on ollut lapsensurma. Meren mukaan kyseisen teon erilliselle rangaistukselle ja muita henkirikoksia lyhyemmille tuomioille ei ole enää perusteita.

– Lapsensurmasta annettavat tuomiot ovat lievempiä kuin muista henkirikoksista. Mikäli nainen riistää synnyttämänsä vauvan hengen ja teon aikana myös ymmärtää mitä tekee, niin lähtökohtaisesti ei ole mitään syytä antaa tästä teosta lyhyempää rangaistusta kuin muun ikäisen ihmisen tappamisesta.

Vastasyntyneelle sama suoja

Meren näkemyksen mukaan lapsensurman sijaan tapauksia tulisi arvioida muina henkirikoksina.

– Kuten rikosoikeuden professori Matti Tolvanen on lakivaliokunnalle antamassaan kirjallisessa lausunnossa todennut, niin hyvin voi kysyä, eikö vastasyntynyt lapsi lähtökohtaisesti ansaitse samaa rikosoikeudellista suojaa kuin varttuneempi. Tämän epäkohdan korjaamisesta kysyn ministeriltä.

Henkirikokseen syyllistynyt jätetään tuomitsematta rangaistukseen, jos teko on tehty syyntakeettomana eli ymmärtämättä teon seurauksia, esimerkiksi mielisairauden tai muun vakavan mielenterveyden häiriön vuoksi.

– Mielenhäiriöt voidaan huomioida myös tuomitsemalla lyhyempään rangaistukseen, Meri kertoo.

– Koska syyntakeettomia ei ylipäätään tuomita rangaistukseen, niin senkin myötä on erikoista ja tarpeetonta, että oman rikosnimikkeen ja alemman rangaistusasteikon takia vastasyntyneen lapsen surmaamisesta voi saada lyhyemmän tuomion kuin vanhemman lapsen tappamisesta. Eihän tässä ole mitään järkeä.

SUOMEN UUTISET