Uudessa hallituksen esityksessä aiotaan kumota lapsensurmapykälä rikoslaista. Nykyinen, tavallista lievempi rangaistussäännös ei ole vastasyntyneen lapsen hengen suojaamisen kannalta perusteltavissa, ja lapsensurmaa vastaavaan tekoon sovellettaisiinkin jatkossa rikoslain tahallisia henkirikoksia koskevia yleisiä säännöksiä.

Uudistus on oikeusministeri Leena Meren sydäntä lähellä. Hän on tehnyt aiheesta esimerkiksi Marinin hallituksen aikaan kirjallisen kysymyksen.

– Lapsensurmapykälässä on pohjimmiltaan kyse kevyemmistä seuraamuksista tapolle. Se on historiallinen jäänne ajoilta, jolloin aviottoman lapsen synnyttäminen on ollut naisille suuri häpeä, oikeusministeri Meri kertoo.

Nykyrikoslainsäädäntö ottaa huomioon olosuhteet

Lapsensurmapykälää on perusteltu vielä 90-luvulla muun muassa synnytyksenjälkeisillä olotiloilla, jotka saattavat ajaa äidin tappamaan oman vastasyntyneen lapsensa. Kuitenkin nykyrikoslainsäädäntö pystyy ottamaan huomioon myös henkirikoksen ympärillä vallinneet olosuhteet, kuten mielenterveydelliset häiriöt.

– Vastasyntynyt on aivan yhtä arvokas kuin kuka tahansa muu ihminen. Nyt nostamme vastasyntyneet samaan asemaan kuin varttuneemmat henkirikoksen uhrit, Leena Meri painottaa.

Suomen Uutiset