Tänään jätetty perussuomalaisten alulle panema välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin sai koko opposition mukaan. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kiittikin tiedotustilaisuudessa yhteistyöstä oppositiopuolueita, kun he ottavat asian vakavasti.

– Ilmiö ei ole uusi. Vastaavanlaisia nuorten tai nuorten aikuisten suorittamia ryöstö- ja väkivaltatapauksia on ollut pitkään. Läheskään kaikista tapauksista ei raportoida mediassa eikä kaduilla tapahtuva monenlainen vallankäyttö välttämättä nouse nuorten parista edes muualle tietoon, Riikka Purra kertoo.

Ilmiö ei ole uusi

Tapaukset ovat selvästi lisääntyneet ja raaistuneet eikä siinä Purran mukaan ole valitettavasti mitään ihmeellistä tai yllättävää.

– Kehitys on ollut selvästi tiedossa, ainakin meille perussuomalaisille. Suomella ei ole mitään sellaista maagista ominaisuutta, joka ei saisi samanlaisella pitkään jatketulla huonolla politiikalla aikaiseksi tasan samanlaisia huonoja seurauksia kuin muissakin maissa. Vaikka kaikki rikoksia tekevät eivät ole maahanmuuttajia tai maahanmuuttajataustaisia, on ongelma selvästi maahanmuuttoon liittyvä, maahanmuuttopolitiikan ongelma, Purra totesi.

Varsinainen jengirikollisuus, siis organisoidumpi ja ominaisuuksiltaan tarkemmin määritetty rikostyyppi, on uudempaa perua kuin muu katurikollisuus. Purra kuitenkin huomauttaa, että siitäkin poliisi on puhunut selvästi kauemmin kuin monet poliitikot haluaisivat edelleenkään uskoa.

Maahanmuuttajat yliedustettuja

Jengirikollisuus linkittyy voimakkaasti huumekauppaan, aseisiin ja organisoidumpaan tapaan tehdä rikoksia. Samaan aikaan myös kouluväkivalta on raaistunut, ja näissäkin tapauksissa on vieraskielisten oppilaiden osuus korostunut.

– Julkisuudessa julkkisräppäreiden oikeudenkäynnit ja asiaan kuuluva röyhkeä ja voittamaton gangsta-mentaliteetti ovat tulleet suomalaisille tutuksi. Jengien jäsenet ovat poliisin mukaan 95-prosenttisesti maahanmuuttajataustaisia. Tätäkin on siis suomalainen maahanmuuttopolitiikka, halusitte tai ette.

– Mitään helppoa ja yksinkertaista hokkuspokkustoimenpidettä ei enää ole käytössä, mutta on selvää, että rahan lykkääminen uusiin kotouttamistoimiin, pään silittämiseen, motivointikeskusteluihin, ymmärtämiseen ja aina vain kevyempiin rangaistuksiin, joille tässä maassa nauravat jo rikolliset itsekin, ei ainakaan auta, Purra lataa.

Suomi eriytyy löysällä politiikallaan

Purra muistuttaa, että Suomi on löysällä maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikallaan eriytynyt muista Pohjoismaista ja myös yleiseurooppalaisesta linjasta, joka on menossa koko ajan kohti rajoittavampaa maahanmuuttopolitiikkaa. Perussuomalaisten linja on maallemme haitallisen maahanmuuton kiristämisessä selvä.

– Pohjoismaista Tanska on harjoittanut jo 20 vuotta selvästi rajoittavampaa maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikkaa kuin Suomi. Ruotsissa on uusi oikeistohallitus ilmoittanut laskevansa kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevat standardinsa minimitasolle. Ruotsi suunnittelee tiukkoja rajoituksia perheenyhdistämisen myöntämiseen ja maahanmuuttajien saamiin sosiaalitukiin. Kansalaisuuden saamisen kriteerejä tullaan kiristämään huomattavasti, Purra luetteli.

Seuraukset oikeudenmukaisiksi

Toinen osa-alue, joka perussuomalaisten mielestä vaatii selviä korjauksia, on kriminaalipolitiikka eli rikosten seuraamukset.

– Tässäkin olemme syksyllä esitelleet uuden laajan ohjelmamme ja viime viikolla tarkemmat nimenomaan katurikollisuuteen liittyvät vaatimamme muutokset.

– Suomi eroaa löysillä rangaistuksillaan verrokkimaista, mutta siitä huolimatta maassa on edelleen vallalla asiantuntijoiden lähes yksimielinen liberaali kuoro, joka esittää, että mitään muutoksia ei saa tehdä. Tekijää holhoava ja paapova ja uhrin unohtava rikospolitiikka on Suomen kansallinen ominaispiirre eikä se näytä kuin vahvistuvan, Purra kuittaa.

Koko kausi väärää politiikkaa

Välikysymyksessä nostetaan esille etenkin jengirikollisuuteen liittyviä kriminaalipoliittisia toimenpiteitä. Vastaavasti viranomaisten riittävät toimivaltuudet ja resurssit ovat välttämättömiä.

– Vaadimme välikysymyksessä hallitusta vastaamaan useisiin kysymyksiin koskien itse ilmiötä, rikollisuutta ja sen kasvua ja nuorten osuutta. Vaadimme muutoksia maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikkaan. Nostamme esiin huumekaupan, jengit, kouluväkivallan ja katujen rikostyypit, Purra luettelee.

– Yksikään näistä vaadittavista toimista ei ole tällä kaudella mennyt oikeaan suuntaan. Päinvastoin, maahanmuuttopolitiikkaa on entisestään löysennetty ja jokainen viime hallituksen aikaansaama vaatimatonkin kiristys on peruutettu.

SUOMEN UUTISET