Perussuomalaiset esittivät sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hallituksen translakiesityksen hylkäämistä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset huomauttavat, että hallitus on luomassa systeemiä, joka antaisi esimerkiksi rikollisille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia väärinkäytöksiin.

Asiantuntijakuulemisissa nousi esiin lukuisia ongelmakohtia, jotka perussuomalaiset halusivat korjata. Nyt hallitus on luomassa systeemin, jossa kuka tahansa voi vaihtaa juridisen sukupuolensa niin monta kertaa kuin haluaa.

– Henkilön sukupuoli-identiteetti jää täysin hänen oman ilmoituksensa varaan, kun lääkärinlausuntoa ei tarvita. Tämä heikentää sekä oikeasti transsukupuolisten että erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa, kun kuka tahansa voi vaihtaa sukupuolensa, perussuomalaisten kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen moittivat.

Seksuaalirikolliset naisvankilaan

Merkittävin ongelma liittyy siihen, ettei lain vaikutuksia muihin kuin sukupuoltaan vaihtaviin ole arvioitu käytännössä lainkaan. On selkeästi nähtävissä, että ongelmia tulee esiintymään niin naisten pukuhuoneissa kuin vankiloissakin. Laki aiheuttaa tilanteen, jossa esimerkiksi tuomittu seksuaalirikollinen voi vaihtaa sukupuolensa väestörekisteriin naiseksi ilman, että hänen fyysinen olemuksensa muuttuu mitenkään.

– Tällöin hänet sijoitetaan oletuksena naisvankilaan. Naiset, jotka valittavat esimerkiksi uimahallin pukuhuoneisiin ja saunoihin ilmestyvistä transnaisista, jotka ovat fyysiseltä olemukseltaan miehiä, leimataan transfoobikoiksi – näin on käynyt jo muissa Euroopan maissa, joissa vastaava laki on voimassa, Juvonen, Juuso ja Reijonen muistuttavat.

Uusia mahdollisuuksia petosrikollisille

Laki itsessään mahdollistaa myös henkilöllisyyden häivyttämisen rikollisille sekä kyseenalaisen omaneduntavoittelun. Jos laki hyväksytään, miehenä syntynyt voi muuttaa juridisen sukupuolensa ja siirtyä kilpailemaan naisten sarjoihin. Voimaa vaativissa lajeissa syntyperäinen mies on täysin ylivoimainen. Juuri tästä syystä urheilussa on erikseen naisten sarjat. Nyt translailla tehdään tämä erottelu tyhjäksi ja annetaan transnaisille merkittävä kilpailuetu.

– Esitimme myös, että jos palaa aikaisempaan sukupuoleen, uuden henkilötunnuksen sijasta saisi alkuperäisen henkilötunnuksen takaisin, mutta se ei hallitukselle kelvannut, muka tietojärjestelmäsyistä.

– Mahdollisuus saada uusi henkilötunnus toisensa jälkeen sukupuolta vahvistamalla kuitenkin avaa ennennäkemättömät mahdollisuudet petostehtailuun. Miksi hallitus ei ole lainkaan kiinnostunut näistä ja muista väärinkäytösmahdollisuuksista, joita hyvin todennäköisesti tullaan hyödyntämään täysimääräisesti? Juvonen, Juuso ja Reijonen ihmettelevät.

Perussuomalaiset jätti mietintöön vastalauseen, jossa hylkäämisen lisäksi vaadittiin lausumissa naisena syntyneiden naisurheilijoiden oikeuksien toteutumisen varmistamista, esityksen sukupuolivaikutusten arviointia suhteessa naisena syntyneisiin henkilöihin sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että naisena syntyneiden turvallisuutta tai asemaa muutoin ei heikennetä.

Suomen Uutiset