Satoja tuhansia euroja julkisia avustuksia vuosittain vastaanottavan Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen on saanut syytteen raiskauksesta ja salakatselusta. Paalasen työnantaja Sexpo sekä Sexpolle rahaa jakava STEA ovat tapauksen suhteen valinneet hyssyttelylinjan. Paalanen myös saa jatkaa tehtävässään.

Asiasta uutisoineen Ilta-Sanomien mukaan syyte Tommi Paalasta vastaan nostettiin elokuussa 2022, ja Helsingin käräjäoikeus käsittelee tapausta syyskuussa 2023.

Ilta-Sanomille tapausta kommentoineen Paalasen mukaan rikosilmoituksen tehneellä henkilöllä on tarkoituksellinen pyrkimys vahingoittaa hänen mainettaan ja työtään Sexpossa.

Pedofiliaa, polyamoriaa ja eläinseksiä

Sexpo-säätiö on ottanut yhteiskunnassa itselleen roolin osallistumalla seksuaalikasvatukseen, ja säätiö muun muassa on vaatinut jokaiseen kouluun seksuaalikasvattajan tehtävää.

Sexpon agendaa voi kuvata kaikenkattavaksi, sillä Sexpo on aktivoitunut myös pedofiilisten ajatusten, polyamorian, eläinseksin ja seksikaupan täyden vapauttamisen puolestapuhujana. Sexpo on aktiivinen lausunnonantaja lainvalmistelussa ja muun muassa ajanut aktiivisesti translakia.

Sexpo toisaalta sanoo edistävänsä suostumuksen tärkeyttä seksuaalisessa toiminnassa. Viime vuonna eduskunnan lakivaliokunnalle toimittamassaan lausunnossa säätiö kannatti seksuaalirikoslainsäädännön muuttamista suostumusperustaiseksi.

Julkisilla avustuksilla pyörivä Sexpo on mm. julkaissut sarjakuvia ja tukimateriaalia seksuaalikasvatuksen tueksi. Tässä taidonnäyte vuodelta 2016.

Avustuksia yli 400 000 euroa per vuosi

Muodollisesti Sexpo ei ole osa julkista sektoria. Toimintaan liittyy silti vahva yhteiskunnallinen intressi, sillä Sexpon rahoitus nojaa lähes yksinomaan sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan valtionapuviranomaisen STEA:n jakamien avustusten varaan.

Julkisista varoista kanavoituvat summat ovat suuria, sillä pelkästään vuosille 2017-2020 STEA on jakanut Sexpolle 1 633 701 euroa. Osan tuloistaan Sexpo saa myös koulutus- ja konsultaatiotoiminnasta ja asiakasmaksuista. Tänä vuonna Sexpolle myönnetyn STEA-avustuksen kokonaissumma on 411 845 euroa.

Sexpo-pomo Paalasen henkilökohtaiset tulot olivat vuonna 2021 kaikkiaan 56 210 euroa. Sexpon verkkosivuilla Paalanen kertoo olevansa seksuaalioikeuksien ja -etiikan asiantuntija.

STEA ja Sexpo eivät kommentoi

Raiskaussyyte ei näytä vaikuttaneen millään tavalla Sexpo-pomo Paalasen asemaan, eikä häntä tiettävästi ole edes määräaikaisesti hyllytetty tehtävästään.

Paalasen työnantaja Sexpo sekä Sexpolle rahaa jakava STEA ovat valinneet hyssyttelylinjan tapauksen suhteen. Sexpon hallituksen puheenjohtaja Tiia Forsström ei ole halunnut kommentoida asiaa tai ottaa kantaa rikossyytteeseen ja Paalasen asemaan Sexpon toiminnanjohtajana.

Suomen Uutiset kysyi myös STEA:n näkemystä STEA-valmistelupäällikkö Niina Pajarin kautta siitä, johtaako Sexpo-pomo Paalasen syyte toimenpiteisiin tai vaikuttaako tilanne Sexpolle tulevaisuudessa myönnettäviin avustuksiin.

Vastaus on mitäänsanomaton.

– STEA ei kommentoi kyseistä yksittäistapausta, asian keskeneräisyyden vuoksi. STEA-avustuksiin liittyen on huomioitava, että avustuksia myönnetään sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan, ei yksittäisille henkilöille tai henkilöiden käyttöön. STEA-avustusten myöntämiseen liittyviä kriteerejä on listattu verkkosivuillamme.

”Luottamus toimintaan horjunut”

Perussuomalaisten kansanedustaja, puolueen 1. varapuheenjohtaja Leena Meri sanoo pitävänsä kummallisena hyssyttelyä ja vaikenemista Paalasen rikossyytteen ympärillä.

Hän korostaa, että vaikka tapauksen yksityiskohdista ei ole tarkempaa tietoa, Sexpo-pomon syyte näyttäytyy kokonaisuuden huomioiden kummallisena.

– Luottamus toimintaan on horjunut, joten toiminnanjohtajan jäävääminen tehtävästään olisi ollut paikallaan.

– Kun otetaan huomioon, että Sexpon rahoitus tulee julkisista varoista sekä että Sexpon toimintaan kuuluu seksuaalivalistus tarkoituksenaan myös seksuaalirikosten ehkäisy, pidän outona, että toiminnanjohtajaa ei ole väliaikaisesti hyllytetty eikä säätiön johto millään tavalla reagoi asiaan. Hiljaisuus on erikoista.

Suomen Uutiset