Viime päivinä on uutisoitu juuri voimaan tulleen seksuaalirikoslain epäkohdista. Uutisoinnissa on unohdettu mainita, että perussuomalaiset yhdessä muun opposition kanssa yrittivät korjata nyt esiin nostettuja ongelmia jo eduskuntakäsittelyn aikana.

Opposition lakivaliokunnassa viime kesänä tekemässä vastalauseessa esitystä kritisoitiin ja esitettiin muutettavaksi muun muassa liian matalien raiskauksen ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksien osalta sekä sen johdosta, että seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva säännös on ongelmallinen lain soveltamisen kannalta.

Epäkohtia ei korjattu

Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri pitää valitettavana, että näitä selviä epäkohtia ei korjattu ennen lain hyväksymistä.

– Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kehittämispäälikkö Riitta Silver on Helsingin Sanomien haastattelussa pitänyt seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa säännöstä huolestuttavana, ja hän on todennut toivovansa, että ”pykälä jäisi kuolleeksi kirjaimeksi tai että se poistettaisiin ihan lähiaikoina”.

– Hallituspuolueiden edustajat jättivät näin ilmeisen sekavan pykälän lakiin, vaikka sitä kritisoitiin jo eduskuntakäsittelyn aikana ja sen poistamisesta myös äänestettiin eduskunnassa, kun oppositio sitä vastalauseessaan esitti, Meri hämmästelee.

Asiantuntijoilta kritiikkiä

Seksuaalirikoslain uudistusta on kritisoitu myös siitä, että rangaistuksia ei kovennettu riittävästi. Entinen valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki on HS:n jutun mukaan huomauttanut, että lakivaliokunnan asiantuntijakuulemisissa ehdotettiin raiskauksen vähimmäisrangaistuksen nostamista kahteen vuoteen nykyisestä yhdestä vuodesta, mutta tätä ei toteutettu. Tätäkin esitettiin opposition vastalauseessa.

Silver puolestaan on todennut, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikot eivät juuri muuttuneet ankarampaan suuntaan.

– Asiantuntijoiden kritiikki kohdistuu täysin samoihin seikkoihin, joita jo eduskuntakäsittelyn aikana esitimme korjattavaksi. Halusimme korottaa seksuaalirikosten rangaistusten alarajoja, sillä ilman lainsäätäjän tahtoa rangaistukset eivät todellisuudessa kovene. Raiskausrikosten lisäksi esitimme korotettavaksi useamman muunkin teon rangaistuksia, esimerkiksi lapsenraiskauksen alarajaa kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen ja lapsen seksuaalisen kajoamisen alarajaa neljästä kuukaudesta vuoteen, Meri huomauttaa.

Lepsuiluun olisi voitu puuttua

Vastalauseessa ehdotettiin myös sitä, että nykyistä useampi rikos täyttäisi törkeän rikoksen tunnusmerkistön. Nykyisin törkeäksi katsotaan vain sellaiset teot, joissa on kysymys esimerkiksi erityisen nöyryyttävästä teosta tai vakavan väkivallan käyttämisestä.

– Poistamalla tunnusmerkistöstä erityisyyden ja vakavuuden edellytykset yhä useampi rikos tuomittaisiin törkeinä tekomuotoina, jolloin myös rangaistukset kiristyisivät.

– Näiden epäkohtien korjaaminen jätettiin kuitenkin seuraavien hallitusten vastuulle, vaikka kokonaisuudistuksen yhteydessä lepsuun rangaistuskäytäntöön olisi ollut helppo puuttua, Meri kritisoi.

Oppositiopuolueiden muutosehdotukset on nähtävillä lakivaliokunnan mietinnössä.

SUOMEN UUTISET