Perussuomalaiset esittää uudessa kriminaalipoliittisessa ohjelmassaan useita työkaluja ja uudistuksia henki-, väkivalta- ja seksuaalirikosten torppaamiseksi ja ulkomaalaisperäisen rikollisuuden kitkemiseksi. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri huomauttaa, että jopa pohjoismaisessa vertailussa vakavien rikosten rangaistukset Suomessa ovat löperöitä.

Perussuomalaiset vaatii järkeä rangaistuksiin, ja haluaa, että jatkossa vakavista rikoksista tulee tuomita tuntuvia seuraamuksia.

– Tämä on perusteltua myös kansainvälisen vertailun perusteella, sillä Suomessa rangaistukset ovat lievempiä kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa esimerkiksi raiskauksesta tai törkeästä pahoinpitelystä, josta aiheutuu vakava ruumiinvamma tai jopa hengenvaarallinen tila, minimirangaistuksena on vain yksi vuosi vankeutta, Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri sanoo.

Hän esitteli perussuomalaisten uutta kriminaalipoliittista ohjelmaa tänään Tuumaustunnilla.

Naapurimaihin verrattuna, esimerkiksi törkeästä ryöstöstä ja törkeästä raiskauksesta tuomitaan Ruotsissa aina vähintään viisi vuotta vankeutta, siinä missä Suomessa vastaavasta teosta voi selvitä kahden vuoden rangaistuksella. Norjassa vankeutta voidaan määrätä jopa 21 vuotta.

Meri katsoo, että vakavien rikosten rangaistukset Suomessa ovat liian löperöitä.

– Perussuomalaisten mielestä vakavista rikoksista, kuten henki- ja väkivaltarikoksista ja seksuaalirikoksista tuomittavien rangaistusten tulee poikkeuksetta olla erittäin ankaria.

Eroon paljousalennuksista

Lepsujen rangaistusten lisäksi lainsäädännön eräs epäkohta liittyy tilanteisiin, joissa samalla kertaa tuomitaan yhteinen rangaistus kahdesta tai useammasta rikoksesta. Järjetöntä mutta totta, mitä enemmän rikoksia tekee, sitä suhteellisesti lievemmän tuomion nykyään saa. Tällöin vain pohjarangaistuksena oleva ankarin rangaistus mitataan täysimääräisenä, ja muiden rikosten osalta tuomioistuin antaa alennusta.

– Perussuomalaisten maailmankuvassa sen seikan, että henkilö on syyllistynyt useisiin rikoksiin, tulee vaikuttaa tuomittavaa rangaistusta ankaroittavasti, eikä suinkaan toisin päin. Mielestämme rangaistusten automaattisista, niin sanotuista paljousalennuksista olisikin luovuttava, Meri sanoo.

Vankilasta pääsee pois liian helposti

Perussuomalaiset haluaa myös lopettaa vankien vapauttamisen ennenaikaisesti, jolloin lähtökohtana tulee olla, että vankilatuomio istutaan kokonaisuudessaan loppuun vankilassa. Ehdonalaisen vapauttamisen edellytyksiä tulee siis kiristää

– Vankilasta pääsee nykyään melko nopeasti pois. Lähtökohtaisesti, kun on istunut kaksi kolmasosaa ajasta tai on ensikertalainen, pääsee nopeammin pois. Tällöin rikoksesta voi saada jopa kaksoisalennuksen, ensin tuomion mittaamisessa, jos on tuomittu useasta rikoksesta, ja sen jälkeen alennusta vankilassa istumisesta, Meri sanoo.

Perussuomalaiset katsoo, että ehdonalaisen vapautumisen tulee olla mahdollista vain harkinnanvaraisesti, eikä vakavista rikoksista tuomittuja vankeja pidä koskaan päästää ehdonalaiseen vapauteen. Vapauttamisharkinnassa olisi asianmukaisella tavalla otettava huomioon tuomion perusteena olevan rikoksen laatu, todennäköisyys syyllistyä uusiin rikoksiin sekä tuomitun yleinen vankila-aikainen käyttäytyminen.

– Yleisestikin Euroopassa lähtökohtana on, että vankeja ei vapauteta ehdonalaiseen vapauteen, ellei vangin yksilöllinen kokonaisarvio vapautusta puolla. Esimerkiksi Islannissa vankia ei voida vapauttaa, jos hän on taparikollinen. Belgiassa ehdonalaista vapautta ei myönnetä tuomitulle, joka voi esimerkiksi häiritä rikoksen uhreja, Meri sanoo.

Ei vaarallisia vankeja ihmisten ilmoille

Erityisesti kansalaisten oikeustajua koetellaan silloin, kun vaaralliseksi arvioitu elinkautisvanki, jolla on korkea riski syyllistyä väkivaltaisiin rikoksiin vankilan ulkopuolella, päästetään kulkemaan vapaalla jalalla.

Perussuomalaiset ei halua päästää vaarallisia murhaajia, kuten sarjakuristajia ihmisten ilmoille, ja uudessa ohjelmassa linjataan, että vaaralliset vangit on pidettävä lukkojen takana.

– Me tiedämme, että Suomessa on vaarallisia vankeja, jotka ovat vapauduttuaan vaaraksi toisten hengelle ja terveydelle. Perussuomalaisten mielestä tällaisia vankeja ei pidä vapauttaa. Täytyy ymmärtää, että yksikin lapsenraiskaus tai tappo on liikaa, Meri sanoo.

Elinkautista vankeusrangaistusta suorittavat vangit ovat tavallisesti murhaajia. Heidän vapauttamisestaan vankilasta päättää Helsingin hovioikeus. Ennen vapauttamispäätöksen tekemistä arvioidaan vangin riski syyllistyä väkivaltarikokseen.

Käytännössä hyvin vaarallisia vankeja päästetään vapauteen, jolloin vapauttavaa päätöstä tuomioistuin perustelee usein vetoamalla esimerkiksi siihen, että vanki on ollut päihteetön vankilassaoloaikana, opiskellut itselleen ammatin, osallistunut työtoimintaan ja luonut hyvät perhesuhteet. Toisin kuin väkivaltariskiarvio, tällaiset sinänsä myönteiset seikat eivät kuitenkaan tosiasiassa kerro mitään siitä, kuinka vaarallinen vanki on ja minkälaisen riskin hänen vapauttamisensa aiheuttaa muiden ihmisten hengelle ja terveydelle.

Perussuomalaisten mielestä elinkautisvangin vapauttamista harkittaessa olisi ratkaiseva merkitys annettava muiden seikkojen sijasta nimenomaan vangin vaarallisuusarvioinnille. Vaarallisiksi arvioitujen vankien kohdalla elinkautisen vankeusrangaistuksen pitää nimensä mukaisesti olla elinkautinen.

Ulkomaalaiset vangit kotimaidensa vankiloihin

Perussuomalaiset katsoo, että raskaita rikoksia tehneet turvapaikanhakijat eivät ansaitse Suomen tarjoamaa turvaa, vaan päin vastoin: suomalaiset ansaitsevat turvaa rikoksentekijöitä vastaan.

Kriminaalipoliittisessa ohjelmassa linjataan, että ulkomaalaiset vangit on siirrettävä suomalaisista vankiloista kotimaidensa vankiloihin. Vakavaan rikokseen syyllistyneet ulkomaalaiset on karkotettava, heille on määrättävä pysyvä maahantulokielto ja heille mahdollisesti myönnetty Suomen kansalaisuus on määrättävä menetettäväksi.

Meri huomauttaa, että ulkomaalaisista vangeista aiheutuvat kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat merkittävät ottaen huomioon, että yksi vuosi suljetussa vankilassa maksaa yli 80 000 euroa per vanki. Vuosi avovankilassa kustantaa sekin yli 60 000 euroa.

– Suomeen ei kaivata ulkomailta ihmisiä, jotka tekevät täällä rikoksia, vaarantavat toiminnallaan kanssaihmisten turvallisuutta ja syövät veronmaksajien rahat. Ulkomaalaisista rikollisista onkin hankkiuduttava eroon ennen kuin palavat autot ja katuammuskelut ovat meillä arkipäivää kuten Ruotsissa, Meri sanoo.

Laissa edelleen Isis-vaimojen mentävä aukko

Eduskunnassa on käsitelty aiemmin terrorismilainsäädännön tiukennuksia, mutta Suomen laissa on edelleen Isis-vaimojen mentävä aukko.

Meri sanoo, että perussuomalaiset kuitenkin haluaa kaikki terroristit tuomiolle

– Tilanne on nyt se, että rangaistavana ei pidetä esimerkiksi työskentelyä Isis-leirillä, eli jos sinne on mennyt vapaaehtoisesti tekemään kotitaloustehtäviä ja vaikka hoitamaan lapsia, niin sitä ei katsota rikolliseksi toiminnaksi, vaikka leirille menneiden naisten tehtävänä on nimenomaan synnyttää lapsia ja kasvattaa uusia taistelijoita.

– Kyseessä ei siis ole marttakerho, vaan koko järjestelmä toimii siksi, jotta voidaan terrorisoida ja aiheuttaa kauhua. Meidän mielestämme rikoslainsäädäntöä on muutettava niin, että terroristijärjestöä palvelevaa toimintaa pidetään yksiselitteisesti rangaistavana. Myös esimerkiksi Norjassa lakia tulkitaan näin.

Tutustu perussuomalaisten uuteen kriminaalipoliittiseen ohjelmaan kokonaisuudessaan tästä.

SUOMEN UUTISET