Perussuomalaiset julkaisi uuden kriminaalipoliittisen ohjelmansa aivan vastikään. Puolueen mielestä vakavista rikoksista tulee tuomita tuntuvia rangaistuksia, minkä vuoksi henki-, väkivalta- ja seksuaalirikoksista tuomittavia rangaistuksia on kiristettävä. Kansanedustaja Juha Mäenpään mielestä tuoreen ohjelman täysimääräinen toimeenpano korjaisi lukuisia vakavia ongelmia.

– Onneksi Suomessa lakeja voi muuttaa, toteaa Juha Mäenpää.

– Tähän tarvitaan vain eduskunnassa riittävästi paikkoja lakeja järkiperäistämään pyrkiville kansanedustajille. Löysäilijöitä äänestämällä saa – vähemmän yllättäen – juuri sitä löysäilyä, myös rikoslakiin liittyen, kansanedustaja huomauttaa.

Mäenpää pitääkin perussuomalaisten tuoretta kriminaalipoliittista ohjelmaa oivana työkaluna suomalaisen rikoslainsäädännön järkiperäistämiseen. Sen toimeenpanemiseen eduskunta tarvitsee luonnollisesti mahdollisimman suuren määrän perussuomalaisia kansanedustajia.

Linja löysä jopa Pohjoismaihin verrattuna

Kansan parissa yleistä ihmetystä kahvipöytäkeskusteluissa herättää usein Suomen lepsu rangaistuspolitiikka. Moni ei välttämättä kuitenkaan tajua, että linja on vielä yleistä mielikuvaakin löysempi. Tämä selviää vertailemalla rikoksista annettuja rangaistuksia esimerkiksi Suomen naapureihin, muihin Pohjoismaihin.

– Suomessa taposta tuomitaan vankeutta yleensä vain noin yhdeksän vuotta, kun Norjassa keskimääräinen rangaistus vastaavasta rikoksesta on 15 vuotta. Kun Suomessa vain noin joka toinen raiskaaja joutuu vankilaan, on vastaava luku Ruotsissa lähes 90 prosenttia.

– Toisin kuin Suomessa, Islannissa taparikollisiksi luokiteltuja vankeja ei ilman erityistä syytä päästetä ehdonalaiseen. Noin puolet törkeään pahoinpitelyyn syyllistyneistä henkilöistä selviää Suomessa reilun vuoden pituisella ehdollisella rangaistuksella, kun Tanskassa vastaava rikos johtaa pääsääntöisesti ehdottomaan vankilatuomioon. Esimerkkejä on vaikka kuinka paljon, luettelee Mäenpää.

– Onhan tämä nyt hiukan noloa meille, hän tuskailee.

Paljousalennukset Suomen häpeäpilkkuna

Eräs kansallisen rangaistuspolitiikan kummallisuus on niin sanottu paljousalennus. Rikoslain mukaan aiempi ehdoton vankeusrangaistus voidaan ottaa huomioon tuomiota alentavana seikkana, kun ehdottomaan vankeuteen tuomittua syytetään ennen rangaistuksen tuomitsemista tehdystä muusta rikoksesta. Silloin uudesta rikoksesta voidaan tuomita vähimmäisaikaa lyhyempi vankeusrangaistus. Tämä tarkoittaa, että jopa aiempi raiskaustuomio voi lieventää uutta raiskaustuomiota. Tämän älyttömyyden taustalla on se, että Suomessa siirryttiin ”yhtenäisrangaistukseen” vuonna 1992.

– Kärjistettynä: ota kaksi, maksa yksi! Vähän kuin nappailisi tuotteita kaupan alelaareista. Rikoksiahan suorastaan kannattaa tehtailla kerralla enemmän, puuskahtaa Mäenpää.

Perussuomalaisten maailmankuvassa sen seikan, että henkilö on syyllistynyt useisiin rikoksiin, tulee vaikuttaa tuomittavaa rangaistusta ankaroittavasti eikä suinkaan toisin päin.

Ulkomaalaisten rikollisten paapomiselle loppu

Jos suomalaisella väkivalta- ja seksuaalirikollisella on maassamme lokoisat olot, niin vähintään yhtä mukavasti menee myös tuontirikollisilla. Poliisin on lain mukaan tarvittaessa hankittava rikoksesta epäillylle ulkomaalaiselle tulkki valtion kustannuksella. Rikoksen esitutkinta-aineistoon kuuluvan asiakirjan kääntäminen tapahtuu sekin valtion varoista. Tuomioistuimessa tulkkaus on niin ikään maksutonta, ja sama koskee kirjallisia käännöksiä haastehakemuksesta, tuomiosta ja muusta olennaisesta asiakirjasta.

– Olisi suomalaisten kannalta ehdottoman reilua, että ulkomaalainen, jonka tuomioistuin toteaa syylliseksi rikokseen, velvoitettaisiin korvaamaan valtiolle täysimääräisesti tarvitsemastaan tulkkauksesta ja asiakirjojen kääntämisestä aiheutuneet kustannukset, mikäli kyseessä on henkilö, joka on oleskellut Suomessa usean vuoden ajan mutta on tästä huolimatta edelleen kykenemätön asioimaan suomen kielellä, linjaa Mäenpää.

Mäenpää yhtyy myös ohjelman kannanottoihin, joiden mukaan vakavaan rikokseen syyllistyneet ulkomaalaiset on karkotettava, heille on määrättävä pysyvä maahantulokielto ja heille mahdollisesti myönnetty Suomen kansalaisuus on määrättävä menetettäväksi.

– Suosittelen kansanedustajia yli puoluerajojen tutustumaan loistavaan ohjelmaamme. Eivät nämä toimenpide-ehdotukset ole perussuomalaisten yksinomaisuutta, vaan ihan jokaisen päättäjän käytettävissä, Mäenpää vielä vinkkaa.

Suomen Uutiset