Kansanedustaja Ari Koponen jätti kesäkuun puolivälissä hallitukselle 17 kohdan toimenpidealoitteen kriminaalipolitiikan uudistamisesta. Koposen ehdottamia toimenpiteitä on jo käytössä, lainvalmistelussa, harkinnassa tai keskusteluissa muissa Pohjoismaissa. Erityisesti Ruotsissa rikoslakia on tällä vaalikaudella kiristetty selkeästi – ja vielä sosialidemokraattien toimesta.

Ruotsissa on astumassa 1.8. voimaan useita lakimuutoksia, joilla helpotetaan tuomittujen ulkomaalaisten karkottamista. Ruotsin tavoitteena on lisätä karkotuksia jopa kolmanneksella.

Jatkossa esimerkiksi rikollisten tekojen ei tarvitse olla yhtä törkeitä kuin tähän asti ja ulkomaalaisen siteille Ruotsiin asetetaan korkeampia vaatimuksia, jotta ne voisivat estää karkotuksen.

Huomattavia säästöjä

Ari Koponen näkee lakien kiristämiselle tarvetta myös Suomessa ja laati hallitukselle asiasta toimenpidealoitteen.

– Suomen tulisi tehdä vastaavat kiristykset lainsäädäntöönsä. Lisäksi oikeusprosessia ulkomaalaisen maasta käännyttämiseksi tai maasta karkottamiseksi ja maahantulokiellon määräämiseksi rikokseen syyllistymisen perusteella tulisi yksinkertaistaa.

– Tämä toisi huomattavia säästöjä poliisille, maahanmuuttovirastolle ja tuomioistuinlaitokselle sekä mikä tärkeintä parantaisi suomalaisten turvallisuutta, Koponen sanoo.

Riippuu hallituksesta

Oppositiosta tärkeä keino vaikuttamiselle on tuoda ongelmakohtia esiin hallitukselle ja julkiseen keskusteluun.

– Konkreettisia esityksiä ja ideoita on nyt tarjolla, mutta niiden eteneminen laeiksi asti on kiinni hallituksestamme.

SUOMEN UUTISET