Perussuomalaiset varoitti suullisella kyselytunnilla, että Suomi näyttää seuraavan Ruotsin kehitystä katu- ja jengiväkivallan kierteessä. Ruotsi on ampuma-aseväkivallan kärkimaa koko Euroopassa, mikä johtuu jo viranomaistenkin mukaan epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta.

– Katujengirikollisuuden syyt eivät voi tulla kenellekään yllätyksenä Suomessa. Ilmiö on kiistatta seurausta pääasiassa Lähi-idästä ja Afrikasta suuntautuvasta sosiaaliperäisestä maahanmuutosta. Nämä ryhmät ovat yleisesti yliedustettuina väkivalta- ja seksuaalirikoksissa, perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen muistutti.

Immonen totesi, että kyseisten ryhmien kotouttaminen on epäonnistunut kaikissa Länsi-Euroopan maissa, myös Suomessa, riippumatta siitä, montako miljoonaa ja miljardia siihen on laitettu veronmaksajien rahaa.

Ministeri jätti vastaamatta

– Arvoisa sisäministeri, milloin tunnustatte ongelman ja kiristätte tuntuvasti maahanmuuttolakeja maahanmuuton ongelmien, kuten katujengirikollisuuden, estämiseksi ja kitkemiseksi? Immonen kysyi.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) ei sanallakaan suostunut puhumaan maahanmuuton ongelmista, vaikka myönsi katujengien olemassaolon lähinnä ”parikymppisten nuorisoryhmien” osalta. Mikkosen mukaan pitää varmistaa, että poliisilla on riittävät resurssit ja että kadut ovat turvallisia.

Juurisyihin Mikkonen ei osannut vastata mitään.

Rikolliset karkotettava

Paljon julkisuudessa olleet katujengit piinaavat etenkin pääkaupunkiseudulla, ja ne koostuvat pääasiassa maahanmuuttajataustaisista henkilöistä. Perussuomalaiset onkin esittänyt, että tällaiset maahanmuuttajarikolliset on karkotettava Suomesta.

– Tämä on mahdollista ensimmäisen polven maahanmuuttajien kohdalla. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan myös Suomessa syntyneiden maahanmuuttajataustaisten rikollisten karkottaminen on mahdollista, Immonen huomautti.

Perussuomalaiset pitää epäoikeudenmukaisena, että samaan aikaan kun katuväkivalta kasvaa, hallitus ei kuitenkaan anna riittäviä resursseja poliisille toimia. Kehitysapuun laitatetaan vuosittain yli miljardi euroa, kun poliisi joutuu tyytymään alle 900 miljoonaan, jolla poliisi ei enää omankaan arvionsa mukaan suoriudu täysin lakisääteisistä tehtävistään.

On puututtava juurisyihin

Perussuomalaisten Riikka Purra huomautti, ettei hallitus ole ottanut käyttöön mitään EU:n sallimia keinoja, joilla haitallisen maahanmuuton aiheuttamaa rikollisuutta voitaisiin ehkäistä.

– EU-direktiivin mukaan turvapaikka voidaan poistaa törkeän rikoksen tekijältä. Mutta Suomi ei käytä tätä mahdollisuutta. Miksi ei?

– Toinen direktiivi taas mahdollistaa säilöönoton rikoksen perusteella palautettavien henkilöiden kohdalla. Tätäkään Suomi ei ole ottanut käyttöön, vaikka säilöönotto on ainoa toimiva keino saada ihmiset poistettua ja lisättyä kansalaisten turvallisuutta.

– Kolmanneksi on välttämätöntä muuttaa kansalaisuuslakia niin, että vakavaan rikokseen syyllistyneet eivät voi koskaan saada Suomen kansalaisuutta. Esimerkkiä voi tässäkin ottaa Tanskasta, Purra luetteli.

Purra lisäsi, että eduskunta vaati jo joulukuussa 2020, että hallitus huolehtii törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden nopeasta ja tehokkaasta maasta poistamisesta. Ministeri Mikkosen vastauksen perusteella voidaan päätellä, ettei näin ole toimittu. Mikkonen vain totesi, että maasta poistaminen on kyseisten henkilöiden kohdalla ”mahdollista”.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä 2. kesäkuuta 2022.

Suomen Uutiset