Tagi: Olli Immonen

LEHTIKUVA

Eduskunnassa käytiin tänään keskustelu perussuomalaisten eduskuntaryhmän laatimasta lakialoitteesta, jolla ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia niin, että ulkomaalaisen säilöön ottaminen olisi mahdollista käännyttämistä seuraavana toimenpiteenä. Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen muistutti, että Suomella on tällä hetkellä Pohjoismaiden löysin maahanmuuttopolitiikka.  Lue lisää >

LEHTIKUVA/KUVITUSKUVA

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen on jättänyt tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii hallitukselta toimia, jotta ulkomaalaisvankien määrän raju kasvu Suomen vankiloissa saadaan taitettua ja vankien uskonnollinen radikalisoituminen estettyä.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaisten kansanedustajat, perustuslakivaliokunnan jäsen Leena Meri ja perustuslakivaliokunnan varajäsen Olli Immonen pitävät yllättävänä ja erikoisena, että eduskunta ei halunnut perustuslakivaliokunnalta perus- ja ihmisoikeustulkintaa lapsen edusta ja perheiden yhdenvertaisuudesta äitiyslain käsittelyn yhteydessä.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Eduskunnassa käsiteltiin tänään tiedustelulainsäädännön uudistamista lähetekeskustelussa. Perussuomalaisten kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan varajäsen Olli Immonen pitää erityisen tärkeänä, että lakia uudistaessa kansalaisten yksityisyydensuoja huomioidaan, jotta kansalaisten luottamus viranomaisiin voi säilyä myös jatkossa.  Lue lisää >

Perussuomalaiset ovat jättäneet eduskunnan ympäristövaliokunnassa eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Olli Immonen ja Rami Lehto esittivät lakiehdotusten hylkäämistä, mutta eivät saaneet tukea esitykselleen muiden puolueiden valiokuntaryhmiltä.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Oulun vaalipiirin kansanedustajat yli puoluerajojen eivät hyväksy Rikosseuraamusviraston esitystä Pelson vankilan lakkauttamisesta. Edustajat edellyttävät, että Pelson vankilan toiminta turvataan jatkossakin.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaiset ovat tänään jättäneet ympäristövaliokunnassa vastalauseen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa koskevaan mietintöön. Suunnitelmassa asetetaan keskipitkälle aikavälille eli käytännössä vuoden 2030 loppuun kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Maahanmuuttoviraston (Migri) mukaan myönteisen turvapaikkapäätöksen sai viime vuonna noin 40 prosenttia päätöksen saaneista hakijoista. Vuonna 2016 luku oli 27 prosenttia.  Lue lisää >

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on huolissaan Ruotsin tilanteesta, jossa poliisit ovat jatkuvasti vaarassa työssään ja väkivalta maahanmuuttajataustaisten suosimissa lähiöissä on arkipäivää.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Kataloniassa järjestetään ennenaikaiset aluevaalit huomenna 21.12. Espanjan pääministeri Mariano Rajoy hajotti Katalonian alueparlamentin sen jälkeen, kun maan alueparlamentti julistautui itsenäiseksi. Vaalirauhaa on turvaamassa 13 000 poliisia. Lisäksi kaksi tuhatta poliisia on valmiina reservissä.  Lue lisää >

LEHTIKUVA/KUVITUSKUVA

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tänään hallituksen kauan odotetun selvityksen maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista. Selvitys on tylyä luettavaa.  Lue lisää >

Eduskunta äänesti tänään ruotsin kielen vapaaehtoisuuden kokeilusta, asumistuen sitomisesta elinkustannusindeksiin sekä lapsilisän yksinhuoltajakorotuksesta. Perussuomalaiset jättivät näihin kolmeen oman vaihtoehtonsa valiokunnassa.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaisten kansanedustajat, eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsenet Olli Immonen ja Rami Lehto jättivät tänään ympäristövaliokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.  Lue lisää >