Tagi: Olli Immonen

LEHTIKUVA

Perussuomalaisten kansanedustajat, eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsenet Olli Immonen ja Rami Lehto jättivät tänään ympäristövaliokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaiset pitävät kansallisia hometalkoita erityisen tärkeänä asiana. Puolueen lähtökohtana on, ettei kenenkään tule joutua asumaan, työskentelemään tai oleskelemaan kosteus- ja homevaurioisissa rakennuksissa.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Eduskunnan ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Rami Lehto ja Olli Immonen sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan edustaja Teuvo Hakkarainen ovat jättäneet eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen, jonka tarkoitus on muuttaa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen jätti liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) vastattavaksi lokakuussa kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaati metsästysseurojen byrokratiaa purettavaksi.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Oppositiopuolueet ovat jättäneet perinteiseen tapaansa niin sanotut varjobudjettinsa. Näissä vaihtoehdoissa puolueet kertovat siis hallituksen tuloista ja menoista poikkeavat näkemyksensä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on kuitenkin poikkeuksellisesti vaatinut hallitusta pysymään itse valitsemallaan tiellä turvapaikkapolitiikassa.  Lue lisää >

LEHTIKUVA, FACEBOOK

Koskaan aiemmin ei Suomen vaaleissa ole nähty vaalikampanjaa, jonka aikana ehdokkaita on kytätty massiivisella, systemaattisella seurannalla. Tämä muuttui kuntavaaleissa 2017. Hyvässä uskossa Ylen vaalikoneeseen some-sivustonsa merkinneiden ehdokkaiden tilit joutuivat seurantaan, ja kaikkia heidän vaalien alla kirjoittamiaan viestejä analysoitiin. Massiivisessa kyttäyshankkeessa käytettiin ilmiantajien ohella myös niin sanottua vihapuhekonetta.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Eduskunnalle esiteltiin eilen yli sadan kansanedustajan allekirjoittama lakialoite, jolla poistettaisiin EU- ja ETA-alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkinta. Allekirjoittaneita löytyy lähes jokaisesta puolueesta vasemmalta oikealle.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen on jättänyt tänään opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii hallitusta ryhtymään toimiin ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luopumiseksi.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää, että yhdenvertaisuusvaltuutetun määrärahoja karsitaan rajusti vuonna 2018. He ovat jättäneet asiasta talousarvioaloitteen, jossa nyt lähes 1,5 miljoonan euron budjetti pienenisi sataantuhanteen euroon.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen vaatii hallitusta puuttumaan kansalaisia kurittavaan turhaan byrokratiaan. Immosen mielestä hallituksen uljaat puheet turhan byrokratian karsimisesta ovat jääneet pitkälti puheen tasolle.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaisten aloitteesta valmisteltu hallituksen kokeilu ruotsin opiskelun vapaaehtoisuudesta etenee eduskunnassa. Kielikokeiluun osallistuvat 2 200 oppilasta saavat näillä näkymin elokuussa 2018 valita viidennellä tai kuudennella luokalla ruotsin sijaan jonkun muun kielen.  Lue lisää >

Suomen energia- ja ilmastopolitiikka on tämän vaalikauden aikana ja istuneen hallituksen johdolla saatu käännettyä aiempaa vakaammalle ja ennustettavammalle kurssille. Ennen tätä päätöksentekosektorilla ei ollut sitä vakautta, mikä olisi palvellut yhteiskuntamme kokonaisetua- ja samalla tuonut siihen yli vaalikausien kestävää johdonmukaisuutta, sanoo perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Olli Immonen.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Eduskunnassa käytiin keskustelua hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018. Ulkoministeriön hallinnonalasta keskusteltaessa perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari kysyi ulkoministeri Timo Soinilta (sin.) Suomen hallituksen linjaa Katalonian itsenäistymisprosessiin.  Lue lisää >