Perussuomalaisten kansanedustajat Olli Immonen ja Sanna Antikainen ovat tänään jättäneet eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jossa he vaativat, että hallitus tuo eduskunnalle lisätalousarvioesityksen, jossa se varaa riittävän rahoituksen Suomen ja Venäjän vastaisen raja-aidan rakentamiseksi ja aloittaa raja-aidan rakentamisen välittömästi.

Viime toukokuussa kansanedustajat Sanna Antikainen ja Olli Immonen tekivät eduskunnassa toimenpidealoitteen, jossa he vaativat, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin laittomat rajanylitykset estävän raja-aidan rakentamiseksi itärajalle. Heinäkuussa 2022 eduskunta hyväksyi rajavartiolain muutoksen, joka mahdollistaa esteiden rakentamisen rajalle.

– Syyskuun lopussa uutisoitiin Rajavartiolaitoksen teettämästä selvityksestä, jonka mukaan itärajan joillekin osuuksille on tarpeen rakentaa rajavalvontaa tehostava raja-aita. Selvityksen mukaan itärajasta tulisi aidata ainakin osuudet, joilla on eniten rajaliikennettä. Suomen nykyinen raja-aita itärajalla on erittäin vaatimaton, Immonen ja Antikainen toteavat.

– Uuden raja-aidan tehtävänä olisi hidastaa laittomia rajanylityksiä ja torjua hybridioperaatioita estämällä laajamittainen maahantulo rajanylityspaikkojen ulkopuolella. Raja-aita vähentäisi myös Suomen riippuvuutta venäläisen rajavalvonnan toimivuudesta, Antikainen sanoo.

Aitoja rakennettu Puolassa ja Baltian maissa

Vastaavia raja-aitoja on rakennettu muun muassa Puolassa sekä Baltian maissa sen jälkeen, kun Valko-Venäjä osana hybridioperaatiota toi EU:n ulkorajalle Eurooppaan pyrkiviä siirtolaisia.

– Puolassa Valko-Venäjän vastainen raja-aita valmistui vastikään puolen vuoden rakentamisen jälkeen. Raja-aita on 5,5 metriä korkea. Nyt 418 kilometriä rajaa on suojattu tehokkaasti. Myös Suomen itäraja on EU:n ja Schengen-alueen ulkoraja. On tärkeää Suomen kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi sekä Suomen ja muun EU:n alueen vakauden turvaamiseksi, että rajanylitysten valvontaa tehostetaan, Immonen painottaa.

Rahoitusta haettava EU:lta

Immonen ja Antikainen katsovat, että kansainvälisen turvallisuuspoliittisen tilanteen kiristyttyä Venäjän hyökkäyssodan seurauksena raja-aidan rahoituksen ja rakentamisen valmistelu tulee aloittaa välittömästi.

– Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2023 hallitus ei ole esittänyt raja-aidalle rahoitusta. Hallituksen on tuotava eduskunnalle viipymättä lisätalousarvioesitys, joka sisältää tarvittavan rahoituksen raja-aidan rakentamiseksi. Tämä lisärahoitus ei saa vaikuttaa Rajavartiolaitoksen muuhun rahoitukseen negatiivisesti.

– Suomen on myös haettava hankkeelle rahoitusta EU:lta, myös takautuvasti, sillä kyse on samalla EU:n ulkorajojen valvonnan tehostamisesta, Immonen ja Antikainen painottavat.

Suomen Uutiset